Informatie voor coach of begeleider sportbond, CTO of NTC

U bent als coach of begeleider gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarin de lerende omgeving van een talentprogramma wordt onderzocht.
 
Wat is het doel van het onderzoek?
De Lerende Omgeving onderzoekt hoe de lerende omgeving van een talentprogramma wordt ervaren door sporters, hun ouders/verzorgers en door u als trainer/staflid. De uitkomsten worden gebruikt om te bepalen hoe de lerende omgevingt verbeterd kan worden.
 
Wat is een lerende omgeving?
Een lerende omgeving zegt iets over de manier waarop sporters in staat worden gesteld om zich te ontwikkelen. Een optimaal lerende omgeving versnelt de ontwikkeling van talentvolle sporters en bestaat uit vijf pijlers: in deze omgeving werken 1) de beste sporters samen met 2) de beste trainers in 3) een prestatiegerichte cultuur. De spelers hanteren 4) een topsportleefstijl en trainen dagelijks in 5) een topsportomgeving. Hoe beter de lerende omgeving, hoe sneller een sporter zich kan ontwikkelen. 
 
Is het onderzoek anoniem?
Ja. In het onderzoek wordt niet gevraagd naar uw naam. Ook worden onderzoeksgegevens niet gedeeld of verstrekt aan derden. NMC Bright garandeert dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De sportbond, CTO of NTC krijgt niet de beschikking over informatie die herleidbaar kan zijn tot individuele personen.
 
Krijgt iemand mijn persoonlijke antwoorden te zien?
Nee. NMC Bright krijgt alle ingevulde vragenlijsten binnen in één grote database. De vragenlijsten zijn via een nummer gekoppeld aan uw e-mailadres, maar dit wordt niet opgeslagen in diezelfde database. NMC Bright behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stuurt ze nooit door aan de sportbond, CTO of NTC tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven.
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De informatie die u binnen het onderzoek geeft, wordt bij NMC Bright opgeslagen. NMC Bright draagt er zorg voor dat deze gegevens nergens anders terecht komen. De sportbond, CTO of NTC krijgt alleen de beschikking over de algemene resultaten en niet over specifieke antwoorden.
 
Kan mijn leidinggevende zien of ik de vragenlijst heb ingevuld?
Nee. Uw leidinggevende kan alleen het totaal aantal deelnemers zien dat de vragenlijst heeft ingevuld. Het computerprogramma waarmee NMC Bright werkt, stuurt automatisch een herinnering wanneer u de vragenlijst nog niet hebt ingevuld.
 
Ik heb mijn naam ingevuld bij de opmerkingen. Ziet mijn leidinggevende nu wat ik heb ingevuld?
Nee. Uw leidinggevende kan dit niet zien. NMC Bright loopt alle antwoorden na om te kijken of er geen verwijzingen naar personen in staan. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat het antwoord niet herleidbaar is naar een persoon.