Informatie voor ouders/verzorgers voetbalacademie

U bent als ouder/verzorger gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarin het leerklimaat van de voetbalacademie wordt onderzocht.
 
Wat is het doel van het onderzoek?
De Leerklimaat Monitor onderzoekt hoe het leerklimaat van de voetbalacademie wordt ervaren door spelers, hun ouders/verzorgers en door de trainers. De uitkomsten worden gebruikt om te bepalen hoe het leerklimaat verbeterd kan worden.
 
Wat is een leerklimaat?
Een leerklimaat zegt iets over de manier waarop een speler in staat wordt gesteld om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Het gaat over hoe de trainer met hem omgaat, hoe het team met elkaar omgaat, of de randvoorwaarden om te leren goed zijn geregeld, etc. Hoe beter het leerklimaat, hoe sneller iemand zich kan ontwikkelen tot profvoetballer.
 
Is het onderzoek anoniem?
Ja. In het onderzoek wordt niet gevraagd naar uw naam. Ook worden onderzoeksgegevens niet gedeeld of verstrekt aan derden. NMC Bright garandeert dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De voetbalacademie krijgt niet de beschikking over informatie die herleidbaar kan zijn tot individuele personen.
 
Krijgt iemand mijn persoonlijke antwoorden te zien?
Nee. NMC Bright krijgt alle ingevulde vragenlijsten binnen in één grote database. De vragenlijsten zijn via een nummer gekoppeld aan uw e-mailadres, maar dit wordt niet opgeslagen in diezelfde database. NMC Bright behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stuurt ze nooit door aan de voetbalacademie.
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De informatie die u binnen het onderzoek geeft, wordt bij NMC Bright opgeslagen. NMC Bright draagt er zorg voor dat deze gegevens nergens anders terecht komen. De voetbalacademie krijgt alleen de beschikking over de algemene resultaten en niet over specifieke antwoorden.
 
Kan de trainer zien wat ik heb ingevuld?
Nee. Trainers kunnen niet zien wat u hebt ingevuld. Zij kunnen alleen zien hoeveel ouders/verzorgers van een team de vragenlijst hebben ingevuld. Het computerprogramma waarmee NMC Bright werkt, stuurt automatisch een herinnering wanneer u de vragenlijst nog niet hebt ingevuld.
 
Ik heb mijn naam ingevuld bij de opmerkingen. Ziet de trainer nu wat ik heb ingevuld?
Nee. De trainer kan niet zien wat u hebt ingevuld. NMC Bright loopt alle antwoorden na om te kijken of er geen namen in staan. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat het antwoord niet herleidbaar is naar een persoon.