Informatie voor ouders/verzorgers sportbond, CTO of NTC

U bent als ouder/verzorger gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarin de lerende omgeving van het talentprogramma van uw zoon of dochter wordt onderzocht.
 
Wat is het doel van het onderzoek?
De Lerende Omgeving onderzoekt hoe de lerende omgeving van een talentprogramma wordt ervaren door sporters, hun ouders/verzorgers en door de trainers. De uitkomsten worden gebruikt om te bepalen hoe de lerende omgeving verbeterd kan worden.
 
Wat is een lerende omgeving?
Een lerende omgeving zegt iets over de manier waarop een sporter in staat wordt gesteld om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Het gaat over hoe de trainer met hem omgaat, hoe de trainingsgroep met elkaar omgaat, of de randvoorwaarden om te leren goed zijn geregeld, etc. Hoe beter de lerende omgeving, hoe sneller iemand zich kan ontwikkelen als sporter.
 
Is het onderzoek anoniem?
Ja. In het onderzoek wordt niet gevraagd naar uw naam. Ook worden onderzoeksgegevens niet gedeeld of verstrekt aan derden. NMC Bright garandeert dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De sportbond, het CTO fo NTC krijgt niet de beschikking over informatie die herleidbaar kan zijn tot individuele personen.
 
Krijgt iemand mijn persoonlijke antwoorden te zien?
Nee. NMC Bright krijgt alle ingevulde vragenlijsten binnen in één grote database. De vragenlijsten zijn via een nummer gekoppeld aan uw e-mailadres, maar dit wordt niet opgeslagen in diezelfde database. NMC Bright behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stuurt ze nooit door aan de sportbond, CTO of NTC.
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De informatie die u binnen het onderzoek geeft, wordt bij NMC Bright opgeslagen. NMC Bright draagt er zorg voor dat deze gegevens nergens anders terecht komen. De sportbond, CTO of NTC krijgt alleen de beschikking over de algemene resultaten en niet over specifieke antwoorden die herleidbaar is naar personen.
 
Kan de trainer zien wat ik heb ingevuld?
Nee. Trainers kunnen niet zien wat u hebt ingevuld. Zij kunnen alleen zien hoeveel ouders/verzorgers van een trainingsgroep de vragenlijst hebben ingevuld. Het computerprogramma waarmee NMC Bright werkt, stuurt automatisch een herinnering wanneer u de vragenlijst nog niet hebt ingevuld.
 
Ik heb mijn naam ingevuld bij de opmerkingen. Ziet de trainer nu wat ik heb ingevuld?
Nee. De trainer kan niet zien wat u hebt ingevuld. NMC Bright loopt alle antwoorden na om te kijken of er geen namen in staan. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat het antwoord niet herleidbaar is naar een persoon.