Informatie voor sporters van sportbond, CTO of NTC

Je bent als sporter gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarin de lerende omgeving van jouw talentprogramma wordt onderzocht.
 
Wat is het doel van het onderzoek?
De Lerende Omgeving onderzoekt hoe de lerende omgeving van een talentprogramma wordt ervaren door sporters, hun ouders/verzorgers en door de trainers. De uitkomsten worden gebruikt om te bepalen hoe de lerende omgeving verbeterd kan worden.
 
Wat is een lerende omgeving?
Een lerende omgeving zegt iets over de manier waarop jij als sporter in staat wordt gesteld om te leren en jezelf te ontwikkelen. Het gaat over hoe je trainer met jou omgaat, hoe je als trainingsgroep met elkaar omgaat, of de randvoorwaarden om te leren goed zijn geregeld, etc. Hoe beter de lerende omgeving, hoe sneller jij je kunt ontwikkelen als sporter.
 
Is het onderzoek anoniem?
Ja. In het onderzoek wordt niet gevraagd naar jouw naam. Ook worden onderzoeksgegevens niet gedeeld of verstrekt aan derden. NMC Bright garandeert dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De sportbond krijgt niet de beschikking over informatie die herleidbaar kan zijn tot individuele personen.
 
Krijgt iemand mijn persoonlijke antwoorden te zien?
Nee. NMC Bright krijgt alle ingevulde vragenlijsten binnen in één grote database. De vragenlijsten zijn via een nummer gekoppeld aan uw e-mailadres, maar dit wordt niet opgeslagen in diezelfde database. NMC Bright behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stuurt ze nooit individuele informatie met de naam van de invuller door aan de sportbond.
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De informatie die u binnen het onderzoek geeft, wordt bij NMC Bright opgeslagen. NMC Bright draagt er zorg voor dat deze gegevens nergens anders terecht komen. De sportbond krijgt alleen de beschikking over de algemene resultaten en niet over specifieke antwoorden die herleidbaar zijn naar personen. 
 
Kan mijn trainer zien wat ik heb ingevuld?
Nee. Jouw trainer kan niet zien wat jij hebt ingevuld. Hij kan alleen zien hoeveel spelers uit de trainingsgroep de vragenlijst hebben ingevuld. Het computerprogramma waarmee NMC Bright werkt, stuurt automatisch een herinnering wanneer u de vragenlijst nog niet hebt ingevuld.
 
Ik heb mijn naam ingevuld bij de opmerkingen. Ziet mijn trainer nu wat ik heb ingevuld?
Nee. Jouw trainer kan niet zien wat jij hebt ingevuld. NMC Bright loopt alle antwoorden na om te kijken of er geen namen in staan. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat het antwoord niet herleidbaar is naar een persoon.