Informatie voor trainers/staflid voetbalacademie

U bent als trainer/staflid gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarin het leerklimaat van de voetbalacademie wordt onderzocht.
 
Wat is het doel van het onderzoek?
De Leerklimaat Monitor onderzoekt hoe het leerklimaat van de voetbalacademie wordt ervaren door spelers, hun ouders/verzorgers en door u als trainer/staflid. De uitkomsten worden gebruikt om te bepalen hoe het leerklimaat verbeterd kan worden.
 
Wat is een leerklimaat?
Een leerklimaat zegt iets over de manier waarop spelers in staat worden gesteld om zich te ontwikkelen. Een optimaal leerklimaat versnelt de ontwikkeling van talentvolle spelers en bestaat uit vijf pijlers: in deze omgeving werken 1) de beste spelers samen met 2) de beste trainers in 3) een prestatiegerichte cultuur. De spelers hanteren 4) een topsportleefstijl en trainen dagelijks in 5) een topsportomgeving. Hoe beter het leerklimaat, hoe sneller een speler zich kan ontwikkelen. 
 
Is het onderzoek anoniem?
Ja. In het onderzoek wordt niet gevraagd naar uw naam. Ook worden onderzoeksgegevens niet gedeeld of verstrekt aan derden. NMC Bright garandeert dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De voetbalacademie krijgt niet de beschikking over informatie die herleidbaar kan zijn tot individuele personen.
 
Krijgt iemand mijn persoonlijke antwoorden te zien?
Nee. NMC Bright krijgt alle ingevulde vragenlijsten binnen in één grote database. De vragenlijsten zijn via een nummer gekoppeld aan uw e-mailadres, maar dit wordt niet opgeslagen in diezelfde database. NMC Bright behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stuurt ze nooit door aan de voetbalacademie.
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De informatie die u binnen het onderzoek geeft, wordt bij NMC Bright opgeslagen. NMC Bright draagt er zorg voor dat deze gegevens nergens anders terecht komen. De voetbalacademie krijgt alleen de beschikking over de algemene resultaten en niet over specifieke antwoorden.
 
Kan mijn leidinggevende zien of ik de vragenlijst heb ingevuld?
Nee. Uw leidinggevende kan alleen het totaal aantal deelnemers zien dat de vragenlijst heeft ingevuld. Het computerprogramma waarmee NMC Bright werkt, stuurt automatisch een herinnering wanneer u de vragenlijst nog niet hebt ingevuld.
 
In onze staf ben ik de enige van boven de vijftig. Kan mijn leidinggevende nu achterhalen welke antwoorden ik heb gegeven?
Nee. In de vragenlijst wordt inderdaad naar functie en leeftijd gevraagd, maar deze gegevens worden niet aan elkaar gekoppeld. We gebruiken de antwoorden om analyses te maken, bijvoorbeeld: ‘Jonge mensen zijn kritischer over de topsportleefstijl van de spelers’.
 
Ik heb mijn naam ingevuld bij de opmerkingen. Ziet mijn leidinggevende nu wat ik heb ingevuld?
Nee. Uw leidinggevende kan dit niet zien. NMC Bright loopt alle antwoorden na om te kijken of er geen verwijzingen naar personen in staan. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat het antwoord niet herleidbaar is naar een persoon.