NMC Bright voert review uit bij KV Oostende in België

Nieuws door Wouter Kuperus

Van 11 – 13 april heeft NMC Bright de jeugdopleiding van de Belgische top 6 club KV Oostende doorgelicht. Het team van experts van NMC Bright heeft in de Belgische badplaats uitgebreid gesproken met de directie van de club, het management van de KVO SE’Academy, de scouting en de trainers. Ook stonden er een aantal trainingssessies voor de onder- en bovenbouw op het programma.

Wouter Kuperus, directeur van NMC Bright: “We starten een review altijd met de vraag wat de ambitie van de club is met de jeugdopleiding. Deze ambitie is daarna leidend in ons onderzoek. Vervolgens bekijken we kritisch waar de club nu staat en bespreken we wat de club moet doen om haar ambitie te realiseren en welke vervolgstappen daarbij horen. Dit doen we met een team van onafhankelijke experts die de jeugdopleiding volledig doorlichten en punten ter verbetering signaleren.”

NMC Bright kan inmiddels rekenen op buitenlandse belangstelling. Kuperus: “Na drie seizoenen waarin we in samenwerking met de KNVB uitgebreid de Nederlandse jeugdopleidingen hebben doorgelicht, komt er steeds meer belangstelling vanuit het buitenland voor de Nederlandse aanpak. Buitenlandse bonden en clubs vinden onze maatwerkgerichte aanpak passend bij de behoefte van de clubs. Ook het feit dat verschillende onafhankelijke experts met een open blik in gesprek gaan met de club op een aantal belangrijke thema’s zoals doorstroming jeugdspelers en kwaliteit trainingen wordt als zeer verfrissend ervaren”.