Visitatie Centra voor Topsport & Onderwijs

Nieuws door Wouter Kuperus

In februari 2017 zijn er nieuwe accreditaties verleend aan de Nederlandse Centra voor Topsport & Onderwijs. Na deze uitvoerige procedure volgt vanaf het voorjaar van 2017 het visitatietraject. NMC Bright begeleidt het traject en heeft recent het eerste visitatietraject opgestart.

CTO Zuid
CTO Zuid (Eindhoven) zal als eerste CTO in Nederland het visitatietraject doorlopen. Tijdens de visitatie wordt gekeken naar wat goed gaat en wat nog beter zou kunnen in het faciliteren van de Nederlandse topsport.

Extern visitatieteam
In afstemmning van CTO Zuid is een extern visitatieteam samengesteld waarin mensen uit de topsport, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven plaats zullen nemen. Dit team gaat samen met CTO Zuid in een tweedaags programma zich een beeld vormen van de dienstverlening van CTO Zuid.

360 graden feedback
Ter voorbereiding aan het visitatietraject worden alle stakeholders van het CTO, zoals onderwijs, huisvesting, sportbonden, experts, overheid, medisch, wetenschap & innovatie, gevraagd feedback te geven. Dit wordt gedaan midddels een 360 graden onderzoek uitgevoerd door NMC Bright. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als voorbereiding op het praktijkbezoek. Vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders zullen vervolgens tijdens het praktijkbezoek met het visitatieteam in gesprek gaan om hun feedback verder toe te lichten.

Kwaliteitsprogramma
De visitatie wordt door NOC*NSF ingezet als kwaliteitsprogramma voor het optimaal faciliteren van de Nederlandse topsport en talentontwikkeling. NMC Bright heeft het visitatiemodel ontwikkeld samen met NOC*NSF en vertegenwoordigers vanuit de topsport en de CTO’s en gaat de komende jaren het visitatietraject in de Nederlandse topsport begeleiden.