Terugblik K&P Symposium 2017

Nieuws door Wouter Kuperus

Alle deelnemende amateurclubs aan het Kwaliteit & Performance Programma waren op vrijdag 6 oktober 2017 uitgenodigd voor het jaarlijkse symposium. Dit keer was de locatie de KNVB Campus. Een groot aantal clubs was vertegenwoordigd om met elkaar in gesprek te gaan over het verbeteren van hun jeugdopleiding.

Ook dit jaar organiseerden de KNVB en NMC Bright een symposium met als doel kennisdeling tussen de verschillende clubs. Na een korte opening sprak Caspar Dekker, Hoofd Opleiding van FC Groningen, over de opleidingsvisie van de Eredivisie-club. FC Groningen hanteert in haar opleiding drie leerlijnen, te weten ontwikkelen als mens, leven als een (top)sporter en presteren als een topvoetballer.

Talentenfabriek
Vervolgens waren er vier workshops waarin AVV Zeeburgia, FC ’s-Gravenzande, SV Orion en FC Utrecht presentaties en een interactief gedeelte verzorgden. Voorzitter van Zeeburgia Marianne van Leeuwen vertelde over de, soms hobbelige, weg die de club bewandeld heeft sinds haar aanstelling en waar die weg toe geleid heeft. Haar belangrijkste boodschap: ‘benoem heel goed wie je bent als club en wat je voor je leden wilt doen. Bedenk ook wie je absoluut niet wilt zijn. Dit helpt bij het maken van keuzes.’ Zo profileert Zeeburgia zich als talentenfabriek en dat werpt zijn vruchten af.

Er zijn weinig clubs die een professionaliseringsslag hebben gemaakt zoals FC ’s-Gravenzande de afgelopen jaren heeft gedaan. Zo heeft de club inmiddels een fulltime technisch manager, commercieel manager en verenigingsmanager in dienst. Ook werkt het met een aantal parttimers, zoals een coördinator breedtesport. Technisch manager Ron van Meerten, vertelde over de organisatie en identiteit van zijn club. De manier waarop de club zich organiseert was volgens aanwezigen ‘indrukwekkend’.

Leerprincipes jeugdspelers
Wie bij SV Orion heeft gezeten, moest aan het werk. De club belichtte een oefening die bestuurslid Quincy Elvira en hoofd opleiding Maarten van Helvoirt met het technisch kader op de club heeft gedaan. De oefening was erop gericht om leerprincipes te benoemen die trainers aanhouden bij de benadering van jeugdspelers. Hoe willen we eigenlijk dat trainers omgaan met jeugdspelers? Welke pedagogische en didactische uitgangspunten willen we dat ze dan aanhouden?

Voor het eerst werd een van de workshops ingevuld door een betaald voetbalorganisatie. Al heeft assistent hoofd opleiding Paul Voois van FC Utrecht de nodige ervaring in het amateurvoetbal. Hij combineert zijn functie bij FC Utrecht met die van hoofd opleiding bij HC&FC Victoria 1893. Zijn workshop was vooral gericht op de onderbouw. Hoe leid je kinderen op in deze leeftijdscategorie? Hoe richt je een voortgangsgesprek in voor een achtjarige speler? Clubs waren daar ook vooral met elkaar in gesprek om onderling ervaringen uit te wisselen en de vertaalslag naar de eigen jeugdopleiding te maken. Duidelijk een onderwerp dat speelt bij veel verenigingen.

Opleidingscertificaat
Clubs die aanwezig waren op het Symposium hebben deelgenomen aan het K&P Programma en hebben daarmee een opleidingscertificaat behaald. Een opleidingscertificaat kan verdiend worden door deel te nemen aan het Kwaliteit & Performance Programma dat de KNVB in samenwerking met NMC Bright heeft opgezet. Inmiddels hebben meer dan 85 amateurverenigingen en alle betaald-voetbalorganisaties deelgenomen aan het programma.

De reacties op het Symposium waren zeer positief. Clubs, de KNVB en NMC Bright beschouwen het als zeer waardevol dat clubs met elkaar in contact komen en van elkaar leren.Doel is jeugdopleidingen structureel te verbeteren en te ontwikkelen. Dit wordt gedaan door de gehele opleiding grondig door te lichten en te benoemen waar er kansen liggen. De beoordeling en het adviseren van jeugdopleidingen wordt gedaan door technisch jeugdcoördinatoren en deskundigen van binnen en buiten het voetbal. Het uiteindelijke doel van het programma is om het totale voetballandschap in de breedte te ontwikkelen.