Onderzoek naar leerklimaat clubs in Gemeente Ede

Nieuws door Wouter Kuperus

De consulent Talentontwikkeling, Sebastiaan Kuijper, heeft de Leerklimaat Monitor van NMC Bright ingezet om het leerklimaat binnen acht Edese clubs in kaart te brengen. De Leerklimaat Monitor onderzoekt vanuit drie perspectieven (ouder, sporter en trainer) hoe de lerende omgeving wordt ervaren. Met de uitkomsten ervan gaat Sebastiaan aan de slag om de verenigingen te helpen een optimale leeromgeving te creeren voor sporters.

Sebastiaan Kuijpers: “Talentontwikkeling is essentieel binnen het ecosysteem van de sport. Er kan veel gedaan worden in de sportomgeving om alle kinderen hun sport- en beweegtalent optimaal te laten ontwikkelen. Van het bieden van een veilig klimaat en een goede pedagogische-didactische aanpak, tot het inrichten van de jeugdopleiding zodanig dat kinderen niet aan ‘volwassensport voor kinderen’ doen. Er zal moeten worden aangesloten bij de belangstelling, belevingswereld en ontwikkelfasen van kinderen”.

De activeiten van de gemeente Ede passen in de visie van Topsport Gelderland voor talentontwikkeling in de regio. Verenigingen spelen daarin een belangrijke rol. Vanuit de verenigingen stromen talenten door naar regionale trainingscentra (RTC’s) om vervolgens naar de Centra voor Topsport & Onderwijs door te stromen waar de nationale instroom- en topsportprogramma’s plaatsvinden. Topsport Gelderland wil de Gelderse verenigingen zo goed mogelijk ondersteunen met kennis en expertise op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling.