Onderzoek: Vergoedingen van jeugdtrainers bij BVO’s

Nieuws, Blogs door Erik van Blits

Wat verdient een jeugdtrainer bij een betaald voetbalclub? Waar kan een jeugdtrainer fulltime zijn vak uitoefenen en wat is de waarde van een diploma? Naar aanleiding van deze vragen, en een eerder soortgelijk onderzoek naar vergoedingen voor jeugdtrainers in het amateurvoetbal, komt NMC Bright nu met een benchmarkrapport over de vergoedingen van jeugdtrainers bij BVO’s. Dit benchmarkrapport geeft antwoord en inzicht in de beroepsgroep van jeugdtrainers in het betaald voetbal. Het blijkt dat slechts 29% van de jeugdtrainers in dit onderzoek een fulltime aanstelling heeft en dat 57% van de jeugdtrainers een contract heeft voor 20 uur of minder per week. Deze en andere resultaten komen voort uit het onderzoek naar vergoedingen voor jeugdtrainers in het betaald voetbal.

Doelgroep: Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie
Het benchmarkrapport naar vergoedingen voor jeugdtrainers geeft inzicht in de beroepsgroep van professionele jeugdtrainers in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd onder de 29 betaald voetbalclubs met een jeugdopleiding in het seizoen 2017/’18. Hiervan hebben er 21 hun medewerking aan het onderzoek verleend. Van deze clubs komen er 11 uit de Eredivisie en 10 uit de Jupiler League. Er is gevraagd naar vergoedingen, aantal contracturen en de hoogst genoten voetbaltechnische opleiding. Bij het verwerken van de resultaten is rekening gehouden met de status van de jeugdopleiding volgens het Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen van NMC Bright en de KNVB.

Wat verdient een jeugdtrainer bij een betaald voetbalclub?
Als we uitgaan van een modaal inkomen van € 2.855 per maand (CPB, 2018) dan verdient 21% van de totale beroepsgroep van jeugdtrainers bij een betaald voetbalclub op of boven modaal. De overige jeugdtrainers verdienen minder en hebben veelal deeltijdcontracten met lagere vergoedingen. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de leeftijdscategorie van het team en de status van de jeugdopleiding. Een jeugdtrainer verdient het meest als bovenbouw trainer bij een jeugdopleiding met een internationale status en het minst als onderbouw trainer bij een jeugdopleiding met een regionale status. Zo verdient een trainer van een O19 tweeënhalf keer zoveel als een trainer van een O10.

Waar kan een jeugdtrainer zijn beroep fulltime uitoefenen?
Slechts 29% van de jeugdtrainers in het betaald voetbal heeft de mogelijkheid om het vak fulltime bij een profclub uit te oefenen. Deze fulltime banen zijn voornamelijk te vinden bij de jeugdopleidingen met de hoogste status in Nederland, de internationale voetbalacademies. Voor de overige jeugdtrainers geldt dat ze hun vak in deeltijd uitoefenen. Gezien de vergoedingen is het voor veel jeugdtrainers noodzakelijk om naast hun baan als jeugdtrainer een of meerdere andere banen ernaast te onderhouden.

Wat is de waarde van een diploma?
Een hoger voetbaltechnisch diploma zorgt voor een hogere trainersvergoeding. Zo ontvangt een jeugdtrainer met het diploma UEFA A een gemiddelde vergoeding van € 2.112 bruto per maand. Voor trainers die het UEFA C diploma op zak hebben geldt dat de gemiddelde vergoeding slechts € 1.049 bedraagt.

Wat betekent dit?
Wouter Kuperus, directeur NMC Bright: “Het onderzoek toont aan dat een fulltime baan met een modaal inkomen slechts voor weinig jeugdtrainers is weggelegd. Voor de meerderheid van de beroepsgroep blijft het een deeltijdbaan waar je noodgedwongen nog een tweede baan naast moet hebben omdat de verdiensten over het algemeen niet hoog zijn. Als we in staat zijn om in Nederland meer plekken te creëren waar jeugdtrainers fulltime met hun vak bezig kunnen zijn tegen een modaal inkomen dan zou dat het beroepsperspectief voor jeugdtrainers enorm verbeteren“.

Download hier het benchmarkrapport vergoedingen jeugdtrainers BVO’s.