Aan de slag als Hoofd Opleiding!

Blogs door Harm Zeinstra

Aan de slag als Hoofd Opleiding!

Via het Kwaliteit & Performance Programma spreken wij tijdens Audits en Reviews veel Hoofden Opleidingen bij verschillende verenigingen. Deze kennis en ervaringen willen wij graag delen voor de ontwikkeling van het jeugdvoetbal in Nederland.

Als startende Hoofd Opleiding (HO) sta je voor veel keuzes. Waar ga ik mijn tijd aan besteden? Wat heeft prioriteit? Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld binnen mijn vereniging? Bij wie moet ik zijn om iets gedaan te krijgen?

De vier rollen en drie valkuilen van een HO zijn hier al eerder beschreven. In onderstaand artikel een aantal aanbevelingen om een goede start te maken als HO.

Wat is je takenpakket?

Allereerst is het natuurlijk essentieel dat er concreet is afgesproken wat de taken en verantwoordelijkheden zijn voor jou als HO binnen de vereniging. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen onder-, midden- en bovenbouw, selectie- of recreatievoetbal en tot welke leeftijd de jeugdopleiding binnen de vereniging doorgaat. Normaliter is dit t/m O19 leeftijd, maar het kan heel goed zijn dat ook de O21 of O23 nog valt onder de (verantwoordelijkheid van de) jeugdopleiding. Deze afspraken geven al richting aan waar jij je als HO mee bezig gaat houden binnen de vereniging.

Hoe is de club georganiseerd?

Daarnaast is het waardevol om inzichtelijk te krijgen hoe de club georganiseerd is. Welke functies en personen zijn verantwoordelijk voor welke facetten binnen de jeugdopleiding? Daarom is het zinvol om letterlijk de organisatie uit te tekenen in een organogram en in te vullen met de personen die de functies bezetten. Zo krijg je een helder overzicht van de vereniging en alle functies en verantwoordelijkheden.

Aan de slag

Eenmaal aan de slag zal je je snel moeten richten op het doorontwikkelen en het bewaken van de visie op voetballen binnen de vereniging. Hiermee geef je richting aan de visie op trainen en coachen waarin de kernwaarden van de club duidelijk naar voren komen. Het is een grote uitdaging om een visie op voetbal te ontwikkelen en die vervolgens te vertalen naar de praktijk. Hierover lees je binnenkort meer artikelen op onze site.

Blijf in gesprek met je trainers

Ook door met vaste regelmaat trainersbijeenkomsten te organiseren bespreek je de visie op voetbal samen met de trainers. Creëer hiervoor een ontmoetingsplek op de accommodatie voor alle trainers om met elkaar in gesprek te komen over voetbal.

Tijdens deze momenten wordt telkens de opleidingsvisie getoetst en aangescherpt in samenspraak met het technisch kader binnen de vereniging. Tevens ontwikkelen alle trainers zich hierbij ook omdat men met elkaar in gesprek komt over de manier van opleiden. Een leuke manier om als technische staf continu te verbeteren is om dit proces visueel te maken. Over deze methode binnenkort meer via artikelen op onze website.

Om inzicht te krijgen in de werkwijze van de trainers is het zinvol om in de startfase een volledige week mee te lopen met verschillende trainers. Door te observeren tijdens trainingen en wedstrijden krijg je een goed beeld van de werkwijze van de trainers.

Uiteraard zijn er nog meer tips & tricks te bedenken. Maar als HO zijn dit wel de meest essentiële stappen binnen een (nieuwe) vereniging. Heb je vragen of tips voor me naar aanleiding van dit artikel? Laat het me weten en kom in contact!