NMC Bright als sportformateur

Nieuws door Nick Veenbrink

NMC Bright is momenteel met een aantal gemeenten in gesprek voor de functie van sportformateur. Deze nieuwe functie is in het leven geroepen naar aanleiding van het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 is gesloten. Om het Nationaal Sportakkoord te implementeren heeft het Ministerie van VWS budget vrijgemaakt voor het sluiten van een lokaal akkoord tussen gemeente, sportaanbieders en andere organisaties, zoals onderwijs-, zorg- of welzijnsinstellingen. Een sportformateur treedt op als procesbegeleider om tot een lokaal sportakkoord te komen.

 “In een lokaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken. Zodoende zullen in heel Nederland op lokaal niveau de inzet, budgetten en energie gefocust worden op de gedeelde ambities. […]. Op die manier dragen lokale sportakkoorden, naast voortgang op de ambities, eraan bij sport als doel en instrument breder te verankeren in onze samenleving en de sport daarmee duurzaam te versterken.”

Als Sportformateur gaan we actief aan de slag om alle nationale ambities te vertalen naar de lokale context en partijen te activeren een bijdrage te leveren aan de volgende ambities:

–       Inclusief sporten en bewegen

–       Duurzame sportinfrastructuur

–       Vitale aanbieders

–       Positieve sportcultuur

–       Van jongs af aan vaardig in bewegen

Dit vraagt om een Sportformateur die verbindt, luistert, inspireert, aanjaagt en behartigt om een akkoord te sluiten waar betrokken partijen zich in herkennen en achter scharen. Die in staat is ideeën te initiëren door te inspireren. Die partijen aan elkaar verbindt, zodat iedereen zich betrokken voelt. Die alle processtappen overziet en verduidelijkt. En die de belangen van het maatschappelijk speelveld overziet om tot een gezamenlijk doel te komen.

NMC Bright is inmiddels met een aantal gemeenten in gesprek voor de functie sportformateur. Wij zijn een sportadviesbureau met geruime ervaring in de top- en breedtesport. Onze consultants treden op als procesbegeleiders, beleidsadviseurs, verenigingsondersteuners en onderzoekers bij opdrachten voor bijvoorbeeld NOC*NSF, de KNVB en gemeenten. Wij kennen het speelveld en weten wat er voor nodig is als procesbegeleider op te treden om tot een succesvol akkoord te komen.

Neem contact op voor een vrijblijvende intake en om ons beter te leren kennen.