ASV Dronten de eerste voetbalvereniging in bezit van een Good Practice

Good practices door Harm Zeinstra

In het seizoen 2018/19 deed asv Dronten mee aan het Kwaliteit en Performance Programma van de KNVB. asv Dronten had zichzelf als doel gesteld om aan de hand van het K&P Programma hun jeugdopleiding verder te ontwikkelen. De club heeft ongeveer 1100 leden, waarvan de selectieteams en het eerst elftal op een goed niveau spelen. De afgelopen jaren heeft de jeugdopleiding een steeds belangrijkere rol gekregen binnen de club. Waar het eerste elftal, spelend in de 2de klasse van het zaterdagvoetbal, voorheen uit veel spelers van buitenaf bestond, is het nu zo dat het eerste elftal voor 90% bestaat uit spelers vanuit de eigen jeugdopleiding. De doorstroming van spelers uit eigen jeugd is de afgelopen jaren centraal komen te staan in het beleid van de club. Tijdens het Kwaliteit & Performance Programma  is dit door asv Dronten ook aangedragen als ‘Good Practice’.

De Good Practice van asv Dronten

De Good Practice van asv Dronten is gericht op het opleiden van jeugdspelers door meer aandacht te besteden aan zogenoemde ‘High Potentials’, met als doel het verbeteren van de doorstroming van spelers uit eigen jeugd naar het eerste elftal. Waar het eerste elftal van asv Dronten in het seizoen 2010/11 voor slechts 33% uit eigen jeugd bestond, is dat in 2018/19 ruim 90%. Deze verandering is tot stand gekomen door enerzijds financiële omstandigheden en anderzijds een hernieuwd beleid van asv Dronten, namelijk het belonen en laten doorstromen van talenten uit eigen jeugd. Door een goede samenwerking tussen de technische commissie jeugd, technische commissie senioren, trainers van het eerste elftal en de trainers van de JO19-1 heeft asv Dronten het voor elkaar gekregen om een cultuuromslag te maken waarbinnen de focus ligt op het opleiden van talenten voor het eerste elftal. Dit wordt gedaan door goed overleg en een jaarlijks evaluatiemoment tussen de betrokkenen om te kijken welke spelers in aanmerking zouden komen voor het eerste elftal, om deze spelers vervolgens structureel vanaf de winterstop één keer per week mee te laten trainen. Dit proces wordt niet alleen toegepast voor de spelers die talentvol genoeg zijn om de stap van de JO19 naar het eerste elftal te zetten, maar ook bij de jeugdelftallen JO13 t/m JO17. Op deze manier beloond asv Dronten zijn talenten, met als doel het verder ontwikkelen van deze ‘High Potentials’.

Het onderscheidende element van de Good Practice van asv Dronten

Het onderscheidende van de Good Practice van asv Dronten is, dat de extra aandacht voor de ‘High Potentials’ ertoe heeft geleid dat het eerste elftal in het seizoen 2018/19 uitkwam in de eerste klasse met een team waarvan tien van de elf basisspelers afkomstig waren uit eigen jeugd. De club heeft als doelstelling om jaarlijks drie spelers van de JO19 door te laten stromen naar het eerste elftal en probeert dit te doen door het van jongs af aan in beeld brengen van de ‘High Potentials’. asv Dronten geeft aan dat het opleiden van eigen jeugd moet leiden tot presteren. Wilko Braam Hoofd Jeugdopleiding van asv Dronten en tevens speler van het eerste elftal benadrukte dat “het opleiden van eigen jeugd de nieuwe koers is en deze koers zal ook in de toekomst worden doorgezet”.

De Good Practice in de toekomst

Asv Dronten heeft sinds enkele maanden een goedgekeurde Good Practice. Waar het oorspronkelijke doel van deze Good Practice was om meer aandacht te besteden aan de ‘High Potentials’ met als doel “minimaal 90% eigen jeugd in het eerst elftal”, dit doel is behaald, is de club nu druk bezig met het inhoudelijk doorontwikkelen van deze Good Practice. asv Dronten heeft in de afgelopen jaren veel werk gestoken in het verhogen van het niveau van het kader. Dit om ervoor te zorgen dat het niveau van de jeugdopleiding verder omhoog zou gaan. De club zorgt er daarnaast voor dat alle selectieteams drie keer in de week kunnen trainen. Het doel van asv Dronten is “om het algehele niveau van de club te verhogen, met als doel een stabiele eersteklasser te worden”. Dit willen ze bereiken door meer individuele aandacht te schenken aan de talenten, met daarbij extra aandacht voor de “High Potentials”, het uitrollen van een O21 en O23 team ziet asv Dronten ook als een mogelijkheid. In deze teams moeten de “High Potentials” een extra podium krijgen en de mogelijkheid krijgen om onder extra weerstand te voetballen.

Wat is een Good Practice?

Een Good Practice is een project binnen het Kwaliteit & Performance Programma gericht op één bepaald thema waar een club in uitblinkt. Het doel van de Good Practice is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding en het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. De Good Practice dient onderscheidend te zijn, moet in de afgelopen jaren aantoonbare resultaten hebben behaald voor het beter opleiden van (meer) jeugdspelers en moet geborgd zijn in het (jeugd)beleid. De Good Practice kan worden toegekend aan iedere vereniging die deelneemt aan het Kwaliteit & Performance Programma.

Voor meer Good Practices, lees hier verder!