Good Practice FC ’s Gravenzande: Persoonlijk ontwikkelen om een betere voetballer te worden

Publicatie door Stan Minderaa

In het seizoen 2015/16 en in het seizoen 2018/19 (hercertificering) heeft FC ’s-Gravenzande deelgenomen aan het Kwaliteit en Performance Programma. FC ‘s-Gravenzande is opgericht op 1 juli 2010. Op die datum fuseerden de ‘s-Gravenzandse Sport Vereniging en de ‘s-Gravenzandse Voetbalvereniging tot één van de grootste amateurvoetbalclubs van Nederland, met meer dan 1600 leden. FC ’s-Gravenzande is een zaterdagclub waarvan het eerste elftal uitkomt in de hoofdklasse. De club gelooft erin dat het goed opleiden van eigen jeugd de basis is van het op niveau presteren van het eerste elftal. Het opleiden van eigen jeugd doet FC ’s-Gravenzande middels de ‘BLOK-MIX’ trainingen. De trainingen zijn voor alle leeftijden en vinden plaats op de maandagmiddag/avond. Het opleiden van de eigen jeugd middels de ‘BLOK-MIX’ trainingen is door FC ’s-Gravenzande aangedragen als ‘Good-Practice’.

De Good Practice van FC ‘s-Gravenzande

Bij FC ’s-Gravenzande wordt er iedere maandag getraind op basis van de, door de club zelf ontwikkelde, ‘BLOK-MIX’ methode. Dit houdt in dat er in een cyclus van zes weken een bepaald thema wordt getraind per week. De ‘BLOK-MIX’ training is een extra trainingsmoment die voor alle leeftijdscategorieën toegankelijk is, ook voor senioren. Gedurende deze trainingen is er niet alleen aandacht voor voetbalvaardigheden, maar ook voor loopscholing en het cognitief trainen van spelers. Het idee achter deze trainingen is dat het niet alleen een extra trainingsmoment is, maar door het constant veranderen van trainers en van trainingsgroepen blijft het brein geprikkeld en wordt een speler cognitief getraind. Daarnaast brengt het de kwaliteiten van het individu beter in kaart. Door het belichten van verschillende aspecten tijdens de trainingen en het laten trainen door verschillende trainers, worden spelers beoordeeld door meerdere trainers en krijgt de speler een objectievere beoordeling.

Het onderscheidende element van de Good Practice van FC ’s-Gravenzande

Het verzorgen van extra trainingen voor alle leeftijden is een onderdeel dat meer clubs doen. Echter is de manier waarop FC ’s-Gravenzande traint onderscheidend. De indeling en de aanpak onderscheidt de ‘BLOK MIX’ training van andere initiatieven. FC ’s-Gravenzande kiest ervoor om de trainingen op te delen in vier leeftijdscategorieën, O9 t/m O11, O12 t/m O14, O15 t/m O17 en O19. Binnen deze leeftijdsgroepen worden de trainingsgroepen opgedeeld op basis van geboortekwartaal, biologische leeftijd, technische vaardigheden of linie. Tijdens de trainingen ligt de focus op het ontwikkelen van technische vaardigheden en spelprincipes. Daarnaast staat de persoonlijke ontwikkeling centraal. Het constant veranderen van de omgeving en de samenstelling van de groep, zorgt ervoor dat de hiërarchie en verantwoordelijkheden in een groep veranderen en spelers cognitief getraind worden. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het individu. Daarnaast zorgt de veranderende samenstelling en het veranderen van trainers voor binding tussen spelers en tussen trainer en speler. Ron van Meerten Hoofd Opleiding van FC ’s-Gravenzande zegt hierover, “Spelers moeten op deze training continu uitgedaagd worden, moeten “gek” worden gemaakt in de goede zin van het woord. De mix van de leeftijden zorgt ervoor dat spelers zich moeten aanpassen en hierdoor ook persoonlijk ontwikkelen”.

De Good Practice in de toekomst

De ‘BLOK-MIX’ training is voortgekomen uit de ‘BLOK’ training. Tijdens de ‘BLOK’ training lag de aandacht in eerste instantie meer op het technisch ontwikkelen van spelers per linie/positie. Hierbij stond de talentenpool centraal en was het doel het voorbereiden van jeugdspelers op de stap naar het eerste elftal. Bij de ‘BLOK-MIX’ training is het ontwikkelen van de gehele jeugd centraler komen te staan en zijn de trainingen structureel onderdeel geworden van de jeugdopleiding van FC ’s-Gravenzande. De club is continu bezig met het kijken naar mogelijkheden om de ontwikkeling van jeugdspelers te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van het trainen met een hartslag met onder leiding van een performance coach in de bovenbouw (O15 t/m O19). De resultaten van de hartslagmetingen worden teruggekoppeld aan de trainers. Vervolgens wordt in een gesprek met de trainers besproken hoe zij de trainingen beter kunnen indelen om spelers nog beter te ontwikkelen met behulp van deze data. Ook wordt er gekeken binnen de club naar het toepassen van het Athletic Skills Model (ASM) in de ‘BLOK-MIX’ trainingen, met als doel het breder motorisch ontwikkelen van de jeugd.

Wat is een Good Practice?

Een Good Practice is een project gericht op één bepaald thema van het Kwaliteit & Performance Programma waar een club in uitblinkt. Het doel van de Good Practice moet zijn het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding en het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. Voor een toekenning van een Good Practice zijn er meerdere aspecten van belang. De Good Practice dient onderscheidend zijn, er moeten in de afgelopen jaren aantoonbare resultaten mee zijn geboekt voor het beter opleiden van (meer) jeugdspelers en ten derde moet het geborgd zijn in het (jeugd)beleid. De Good Practice kan voor amateurclubs op zowel lokaal als regionaal niveau worden toegekend.