Good Practice HC & FC Victoria: het goed opleiden van spelers begint bij het trainerskader

Good practices door Harm Zeinstra

In het seizoen 2016/17 deed HC & FC Victoria 1893 mee aan het Kwaliteit en Performance Programma van de KNVB. HC & FC Victoria behoort tot de 25 oudste clubs van Nederland en heeft een rijke sporthistorie. Dit blijkt alleen al uit de naam: Hilversumsche Cricket & Football Club Victoria. De club heeft ruim 1500 leden en de jeugd selectieteams spelen allen op hoofdklasse niveau. Het eerste elftal dat sinds 2015 speelt op zaterdag, speelt na twee promoties momenteel in de 2e klasse. Het opleiden van eigen jeugd voor het eerste elftal is voor HC & FC Victoria altijd een belangrijke pijler geweest. Door middel van het K&P Programma heeft HC & FC Victoria zichzelf als doel gesteld om de eigen jeugdopleiding verder door te ontwikkelen. Een belangrijke pijler binnen de club is het opleiden van het trainers. Het structureel opleiden van het trainerskader om te voorzien in trainingen onder leiding van gediplomeerde trainers gebaseerd op de opleidingsvisie is door HC & FC Victoria aangedragen als ‘Good Practice’. 

De Good Practice van HC & FC Victoria 1893

HC & FC Victoria 1893 erkent het belang van een goed opgeleid trainerskader. De club is er van overtuigd dat het voorzien in goed opgeleide trainers leidt tot goed opgeleide spelers. De club stelt als eis dat trainers van de eerste teams in bezit moeten zijn van een UEFA licentie. Daarnaast heeft de club gediplomeerde breedtesport coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren moeten ervoor zorgen dat assistent trainers, meestal junioren die kennis willen maken met het trainersvak, goed worden begeleid en opgeleid. HC & FC Victoria 1893 probeert hier in te voorzien door het aanbieden van vier interne trainingsmomenten. Doordat de interne trainingsmomenten worden voorbereid door de Hoofd Opleiding Onderbouw en deze zijn gekoppeld aan de opleidingsvisie van de HC & FC Victoria 1893, zorgt de club ervoor dat trainers bekend zijn met de speelwijze en spelprincipes van de club. Tijdens de interne trainingsmomenten is niet alleen aandacht voor de spelprincipes en speelwijze van de club, ook wordt er aandacht besteed aan de periodisering die leidend is binnen HC & FC Victoria. Door het trainerskader op te leiden aan de hand van de voetbalvisie van HC & FC Victoria 1893, zorgt de club ervoor dat alle trainers op dezelfde manier te werk gaan.

Het onderscheidende element van de Good Practice van HC & FC Victoria 1893

Het onderscheidende van de Good Practice van HC & FC Victoria is dat de extra aandacht voor het opleiden van het trainerskader ertoe heeft geleid dat alle jeugdspelers kwalitatief goede training krijgen. De trainer van de O16-1 zij er het volgende over: “Door de bezoeken van de HO, waarbij ik mijn eigen leerbehoefte kan aangeven, ben ik veel meer de spelers gaan bevragen en betrekken bij de training en wedstrijd”.
Daarnaast wordt door elke trainer gebruik gemaakt van een vaste periodisering, dit zorgt ervoor dat wanneer een speler met een ander team meetraint deze speler makkelijker kan aansluiten en weet wat hij/zij kan verwachten. Ook zorgt een vaste periodisering er voor dat trainingen herkenbaar zijn voor een Hoofd Opleiding en hij indien nodig kan bijsturen. Trainers zelf ervaren de periodisering zelf ook als een voordeel. De trainer O14 -1: “Door de structuur (periodisering) focus ik op één teamfunctie zowel in training als wedstrijd. Hierdoor kan ik veel gerichter coachen”. Doordat alle trainers dezelfde periodisering gebruiken, weten trainers van elkaar wat het doel van een training is en kunnen zij elkaars oefeningen gebruiken.
Tot slot zorgt het intern opleiden van trainers voor extra binding binnen de club. Door veelal jonge trainers, die zelf actief zijn als spelers, intern op te leiden creëer je betrokkenheid tussen de onderbouw, de bovenbouw en senioren. Dit heeft een positief effect op de doorstroom van jeugd naar senioren.

De Good Practice in de toekomst

In de toekomst wil HC & FC Victoria aan de slag gaan met het aanbrengen van nog meer structuur als het gaat om het leerbaar maken van de visie op leren (kernwaarden), trainingsmethode en coachprincipes. De club is hier druk mee bezig en is aan het experimenteren met het toepassen van impliciet leren. Dit doen zij door dit thema centraal te zetten tijdens trainers-overleggen en begeleidingsmomenten van de HO’s. Daarnaast ziet de club kansen in het vertalen van de opleidingsvisie naar ondersteunende middelen, activiteiten en processen. Een voorbeeld hiervan is het maken van een duidelijke visie als het gaat om de betekenis van de speelwijze voor het beoordelen van spelers en het voeren van POP-gesprekken. De club ziet nog voldoende mogelijkheden als het gaat om het (nog) beter opleiden van eigen jeugd en het trainerskader en blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de jeugdopleiding verder te ontwikkelen.

Wat is een Good Practice?

Een Good Practice is een project binnen het Kwaliteit & Performance Programma gericht op één bepaald thema waar een club in uitblinkt. Het doel van de Good Practice is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding en het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. De Good Practice dient onderscheidend te zijn, moet in de afgelopen jaren aantoonbare resultaten hebben behaald voor het beter opleiden van (meer) jeugdspelers en moet geborgd zijn in het (jeugd)beleid. De Good Practice kan worden toegekend aan iedere vereniging die deelneemt aan het Kwaliteit & Performance Programma.

Voor meer Good Practices, lees hier verder!