NMC Bright onderzoekt opleidingsstructuur Judo

Nieuws door Team NMC Bright

Judobond Nederland (JBN) heeft NMC Bright gevraagd om een analyse uit te voeren van de huidige opleidingsstructuur binnen de bond. Ook is gevraagd te adviseren over hoe de opleidingsstructuur geoptimaliseerd kan worden. Om deze opdracht goed uit te voeren, worden circa 40 mensen uit de judo-wereld geïnterviewd. Dit zijn onder andere trainers van het Nationaal Trainingscentrum en Regionale Trainingscentra, bestuursleden en experts. Ook vindt een data-analyse plaats en wordt er een internationale benchmark uitgevoerd bij een aantal concurrerende judo-landen.

Wouter Kuperus is als consultant verantwoordelijk voor de opdracht. Wouter: “Het is een interessante opdracht waar we graag onze tanden in zetten. Judo is mondiaal een erg concurrerende sport waar er heel veel moet worden gedaan en gelaten om kans te maken op een medaille. De opleidingsstructuur moet dan ook optimaal zijn om de aanvoer naar de Olympische ploeg te garanderen.”

Eind maart wordt de oplevering van het rapport verwacht.