De KNGU en NMC Bright werken samen aan pedagogisch prestatieklimaat

Nieuws door Wouter Kuperus

NMC Bright gaat het pedagogisch prestatieklimaat van topsport- en talentcentra van de KNGU (Gymnastiekunie) onderzoeken. Hiervoor heeft de KNGU samen met NMC Bright het landelijk toetsingskader pedagogisch prestatieklimaat ontwikkeld. Een pedagogisch prestatieklimaat is een plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat, waarbinnen het kind centraal staat.

Binnen het toetsingskader voor een pedagogisch sportklimaat worden de centra beoordeeld op minimale eisen zoals omgangsregels, pedagogisch handelen en ouderbetrokkenheid. Met de ontwikkelde checklist kunnen ouders, sporters, bestuurders en specialisten kijken of de club voldoet aan alle randvoorwaarden voor een veilige en optimale prestatieomgeving. Concrete vragen uit dit onderzoek zijn: hebben alle trainers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? Zijn er omgangs- en gedragsregels tussen coaches, sporters en ouders opgesteld? Staat er op de website wie de vertrouwenscontactpersoon is? Lees op de website van de KNGU meer over dit landelijke toetsingskader.

Met de toetsing wil de KNGU waarborgen dat iedere sporter in de turnsport met plezier beweegt in een inspirerende en pedagogisch verantwoorde omgeving. De regelmatige aandacht voor het onderwerp brengt een verbetercyclus op gang bij de topsport- en talentcentra. Dit draagt bij aan het gewenste pedagogische sportklimaat.

Ook interesse in de toepassing van dit landelijke toetsingskader op uw bond of club? Neem dan contact op met Wouter Kuperus via onderstaande button.