KNLTB en NMC Bright werken samen aan een betere route naar de top

Nieuws door Team NMC Bright

De KNLTB heeft zichzelf als ambitie gesteld om talentvolle tennisjeugd extra te begeleiden in hun weg naar de top. Om dit doel te bereiken worden instroomtrainingen opgezet. Deze trainingen worden samen met tennisscholen, tennisleraren en andere organisaties die training geven opgezet. NMC Bright heeft het beleid rondom instroomtrainingen mede-ontwikkeld en de procedure voor het selecteren van instroompartners ondersteund.

De instroomtrainingen beginnen in september 2020 en worden gehouden op 41 locaties verspreid over het hele land. Deze 41 locaties zijn een selectie uit bijna 150 aanmeldingen en op basis van diverse criteria geselecteerd. Tijdens het selectieproces hebben wij de KNLTB ondersteund bij het opstellen van de selectiecriteria voor de instroomlocaties en het selecteren van de 41 locaties voor het seizoen 2020/’21.

De instroomtrainingen zijn bedoeld voor kinderen met cluboverstijgend niveau in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar. De instroomtrainingen zijn aanvullend op de clubtrainingen, zodat kinderen gewoon lid blijven bij hun vereniging, en dienen als extra trainingsmoment voor talentvolle kinderen. Kinderen die willen deelnemen kunnen zich inschrijven bij de instroomlocaties, dit kan online. De instroomtrainingen worden op twee niveaus gefaciliteerd: oranje (7/8 jaar) en groen (8/9 jaar) en de trainingsgroepen bestaan uit 8-10 kinderen van gelijkwaardig niveau. Voor het bepalen van het niveau van de kinderen worden voorspeeldagen gehouden, deze vinden plaats op de instroomlocaties. De data voor de voorspeeldagen worden in verband met het coronavirus later bepaald.

De KNLTB het als doel om het aantal instroomlocaties de komende jaren verder uit te breiden om te zorgen voor een landelijke dekking. Wil jij meer weten over de instroomtrainingen kijk dan op de site van de KNLTB.