Het creëren van een veilig (top)sportklimaat in de turnwereld

Nieuws door Wouter Kuperus

Het creëren van een veilig (top)sportklimaat in de turnwereld staat vol in de schijnwerpers. De KNGU heeft in de afgelopen jaren diverse initiatieven genomen om het topsportklimaat te verbeteren. Een daarvan is het ontwikkelen van het ‘Landelijk Toetsingskader Pedagogisch Prestatieklimaat’. Met dit toetsingskader nemen de KNGU en de topsportcentra hun verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een open en veilige sportcultuur. Door de topsportcentra regelmatig te toetsen wordt een structuur gecreëerd waarin de basis voor het gewenste pedagogische prestatieklimaat geregeld is. Je kunt hierbij denken aan: Hebben alle trainers een VOG? Staat er op de website wie de vertrouwenscontactpersoon is? Zijn er omgangs- en gedragsregels tussen coaches, sporters en ouders vastgesteld? Vindt er scholing over grensoverschrijdend gedrag plaats? Het toetsingskader moet leiden tot voortdurende aandacht voor het creëren van een pedagogisch prestatieklimaat binnen de topsport.

NMC Bright heeft de KNGU ondersteund bij het ontwikkelen van het landelijk toetsingskader. Daarnaast is NMC Bright gevraagd de toetsing van de topsportcentra uit te voeren middels regelmatige visitaties van de Nationale- en Regionale Trainingscentra en de Talent Opleidingscentra van de KNGU. Een onafhankelijke procesbegeleider van NMC Bright beoordeelt in hoeverre een centrum voldoet aan de eisen van het toetsingskader en waar het centrum zich kan verbeteren.

Lees hier meer over het Toetsingskader Pedagogisch Prestatieklimaat op de website van de KNGU. Ook interessant om te lezen is hun Pedagogisch A-B-C.  Tot slot vind je via deze link het handboek met meer informatie over het toetsingskader.

Ook interesse in de toepassing van dit landelijke toetsingskader op uw bond of club? Neem dan contact op met Wouter Kuperus via onderstaande button.