Update uit Aruba: Grow Football Aruba in volle gang.

Nieuws door Team NMC Bright

NMC Bright ondersteunt de Arubaanse Voetbalbond (AVB) bij formuleren en implementeren van (strategische) plannen gericht op voetbalontwikkeling. Het strategisch plan is in 2018 gelanceerd samen met een voetbalontwikkelingsplan, genaamd Grow Football Aruba. Hier volgt een update van de verschillende programma’s op Aruba waar NMC Bright een bijdrage aan levert.

Voor het uitvoeren van het strategisch plan zijn diverse medewerkers aangesteld, zoals een Club Development Officer (CDO). Deze verenigingsondersteuner heeft een training in Nederland ondergaan door NMC Bright. Daarnaast wordt hij door NMC Bright begeleid in het ontwikkelen van clubs. Tijdens de bezoeken door NMC Bright aan Aruba worden er workshops georganiseerd gericht op specifieke thema’s, zoals vrijwilligersbeleid. De CDO gaat vervolgens met deze thema’s aan de slag.

Tevens heeft de AVB Talent Academies in het leven geroepen. In deze academies biedt de AVB talentvolle spelers in de leeftijd vanaf 12 jaar aanvullende training aan. Deze wekelijkse trainingen bereiden jeugdspelers voor op activiteiten met nationale jeugdteams en bieden voor talentvolle coaches een waardevolle stageplek.

NMC Bright begeleidt de AVB momenteel ook bij het opstellen van een plan voor het ontwikkelen van meisjes- en vrouwenvoetbal. Dit plan moet integraal onderdeel zijn van de bestaande plannen en aansluiten bij de programma’s van de FIFA. Het doel is dat meisjes- en vrouwenvoetbal integraal onderdeel wordt van bestaand beleid bij de AVB en clubs.

Helaas heeft de COVID-19 pandemie enkele projecten vertraagd. Desondanks is de ambitieuze planvorming van de AVB opgevallen bij de Concacaf. De Amerikaanse confederatie wil het plan gebruiken als voorbeeld voor andere voetbalbonden in de regio.

Wil je meer weten over het strategisch plan voor de AVB of Grow Football? Lees er hier en hier meer over of neem contact op!