Van jeugd naar senioren: 3 tips voor meer doorstroom

Blogs door Harm Zeinstra

Hoe kunnen we het beste al onze junioren behouden voor de club met de overstap richting senioren? Een vraag die veelvuldig terugkomt in het amateurvoetbal. Eerder schreef college Nick Veenbrink een artikel over de stap van jeugdopleiding naar seniorenselecties. In dit artikel geven we tips voor het behoud van (met name) recreatieve spelers. We nemen hier voetbalverenigingen als uitgangspunt, maar veel tips zijn ook toepasbaar bij andere sporten en andere verenigingen. Voor veel voetbalverenigingen is de doorstroom van junioren naar senioren een lastig onderwerp. Tijdens deze levensfase besluiten veel spelers te stoppen bij de vereniging. Veel gehoorde redenen zijn studie, werk en een niet passend aanbod in de senioren. Met name op dit laatste argument geven we drie manieren om in te spelen op een passend aanbod.

  1. Ga in gesprek met je doelgroep

Om spelers (leden) te behouden voor het (recreatieve) seniorenvoetbal is praten met deze doelgroep essentieel. Nodig ze per team of doelgroep uit om in gezamenlijkheid de wensen en ideeën te inventariseren. Hier kan de vereniging haar aanbod op aanpassen. Door als club op deze manier in gesprek te komen met de bovenbouw junioren, kan het aanbod afgestemd worden op de vraag.

  1. Speel in op trends en ontwikkelingen

Eén of twee keer in de week trainen en in het weekend een wedstrijd. Blijft dit traditionele programma in de toekomst ook leidend? Of komen er nieuwe vormen van voetbal en betrokkenheid?

De huidige en komende generatie junioren komen uit generatie Z. Zij zijn opgegroeid in een wereld waar digitale interactie normaal is. Voor verenigingen liggen er kansen om hen te binden binnen hun digitale interesse. Social media, korte video’s, apps en gamen zijn belangrijk voor deze generatie junioren.

In het afgelopen decennium heeft individueel sporten een grote opmars gemaakt via het aanbod bij bijvoorbeeld fitnessscholen en ongeorganiseerde sporten (via apps). Zelf bepalen hoe en wanneer je traint. Voetbalverenigingen kunnen inspelen op deze trends door middel van nieuw aanbod.

Voorbeelden van deze trends zijn een combinatie tussen fitness, bootcamp en voetbal, bijvoorbeeld KicksFit of sportparken met een openbare fitness-/trainingsruimte.

Andere aanbod kan gezocht worden in nieuwe, snellere en minder gebonden voetbalvormen. Een 7×7 competitie, integratie met zaalvoetbal, KicksVoetbal, Powerleague voetbal, vrije instuiftrainingen/-wedstrijden of het verhuren van een (klein) voetbalveld via een app om vrij te voetballen zijn voorbeelden van ander voetbalaanbod. Voor een oudere doelgroep is Walking Football een snelgroeiende vorm.

Ook kunnen clubs nadenken over diverse lidmaatschapsvormen. Denk hierbij aan periode (dus niet per seizoen) gebonden lidmaatschappen of lidmaatschap/abonnementen voor specifiek (voetbal)aanbod.

  1. Zorg voor het juiste aanbod naast het veld

In de corona-tijd is duidelijk geworden hoe belangrijk het verenigingsleven is in de maatschappij. Lees hier een onderzoek van Rabobank over het verenigingsleven tijdens corona. Samen komen om te sporten en ontspannen worden als enorm waardevol ervaren door de leden. Stem daarmee het aanbod voor deze groep af op de wensen. Is er een wens voor specifiek kantine-aanbod? Organiseren van leuke mix-toernooitjes? Faciliteren van team-buildingsactiviteiten? Clinics met andere sporten of verenigingen? E-sports events? Verhoog de betrokkenheid door deze doelgroep inspraak en verantwoordelijkheden te geven in de organisatie van dit aanbod. Dit moeten overzichtelijke takenpakketten zijn in projectvorm om Generatie Z hieraan te verbinden.

Door in gesprek te gaan, oog te hebben voor trends en ontwikkelingen en het juiste aanbod naast het veld te bieden kunnen verenigingen de stap van junioren naar senioren aantrekkelijker maken. Dit betekent meer (behoud van) leden, meer potentiële vrijwilligers en een sterkere verenigingscultuur die past bij verschillende doelgroepen en generaties.

Heb je zelf nog andere goede ervaringen of ideeën? Laat het me hier weten!