Good Practice s.v. Orion: een leerklimaat gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie.

Good practices door Team NMC Bright

Het Nijmeegse s.v. Orion is in het bezit van een Good Practice. De club onderscheidt zich door volop in te zetten op het creëren van een optimaal pedagogisch en didactisch leerklimaat. Afgelopen seizoen nam s.v. Orion voor de tweede keer deel aan het Kwaliteit & Performance Programma met de ambitie wederom de status van Lokale Jeugdopleiding te behalen. Tijdens het deelnemen aan het programma is de club bekroond met de toekenning van een Good Practice!

De Good Practice van s.v. Orion

De opleidingsvisie van Orion vertrekt vanuit de ontwikkeling van het kind. Volgens de club ontwikkelt het kind zich sneller als het leerklimaat daarvoor de juiste voorwaarden schept. Het stimuleren van de intrinsieke motivatie staat daarin centraal.

s.v. Orion baseert haar visie op coachen en begeleiden op de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie zegt dat mensen gemotiveerd worden als wordt voldaan aan drie psychologische basisbehoeften; de behoefte aan competentie, autonomie en relatie. Anders gezegd: als een kind ervaart dat het beter wordt (competentie), eigen keuzes kan en mag maken (autonomie) en dat het deel uitmaakt van een groter geheel (relatie) dan is het kind maximaal gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen. Het toepassen van deze theorie wordt bij s.v. Orion gedaan door gebruik te maken van de vijf ‘Orion-principes’ voor trainers/coaches:

  • neem niet alle beslissingen;
  • confronteer spelers binnen het bereikbare met de complexiteit van het voetbalspel;
  • maak de relevantie van leren duidelijk;
  • plaats spelers in een groeimindset (fouten maken moet!);
  • luister meer. Geef, vraag en sta open voor feedback.

De trainers worden gestimuleerd en begeleidt om didactische vaardigheden toe te passen bij trainingen en wedstrijden. De spelers raken op deze manier steeds vertrouwder met de principes.

Het onderscheidende element van de Good Practice

De club s.v. Orion onderscheidt zich door veel aandacht te hebben voor het pedagogisch en didactisch leerklimaat. Spelers worden constant benaderd vanuit de zelfdeterminatietheorie en de door s.v. Orion zelf opgestelde didactische principes. De trainers passen dagelijks de theorie toe en zorgen voor een optimale leeromgeving voor de kinderen.

Wat is een Good Practice?

Een Good Practice is een project binnen het Kwaliteit & Performance Programma gericht op één bepaald thema waar een club in uitblinkt. Het doel van de Good Practice is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding en het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. De Good Practice dient onderscheidend te zijn, moet in de afgelopen jaren aantoonbare resultaten hebben behaald voor het beter opleiden van (meer) jeugdspelers en moet geborgd zijn in het (jeugd)beleid. De Good Practice kan worden toegekend aan iedere vereniging die deelneemt aan het Kwaliteit & Performance Programma.

Voor meer Good Practices, lees hier verder!