Good Practice BFC: De Gouden Driehoek

Good practices door Harm Zeinstra

BFC uit Bussum is in het bezit van een Good Practice. De club heeft ‘De Gouden Driehoek’ ontwikkeld voor het verbeteren van de verenigingscultuur. In seizoen 2019/2020 nam BFC voor de tweede keer deel aan het Kwaliteit & Performance Programma en was de ambitie wederom het behalen van de status van Regionale Jeugdopleiding. Tijdens het deelnemen aan het programma is de club bekroond met de toekenning van Good Practice!

De Good Practice van BFC: De Gouden Driehoek

De jeugdopleiding van BFC wil optimale groei & motivatie van de spelers. Daarom vindt BFC de samenwerking tussen speler, ouders en trainer cruciaal. Om dit vorm en inhoud te geven heeft BFC de Gouden Driehoek opgesteld. Dit bevat zeven mentale competenties voor de speler, zeven pedagogische competenties voor de trainer en vijf adviezen voor de ouders. De verschillende competenties en adviezen zijn onder meer afgeleid van de zelfdeterminatietheorie met de drie psychologische basisbehoeftes van de mens: autonomie, betrokkenheid en competentie.

De verschillende competenties en adviezen zijn vervolgens vertaald naar concrete handvaten voor trainers, spelers en ouders. Zo worden de ouders voorgelicht over de Gouden Driehoek en de wijze waarop zij de speler/kind het beste kunnen ondersteunen. Daarnaast helpt BFC trainers bij hun ontwikkeling door het aanbieden themabijeenkomsten waar de wijze van communicatie, gedragsbeïnvloeding, overtuigingen en zelfreflectie centraal staan. Daarmee worden zij beter in staat gesteld om een leerklimaat te creëren en goede ondersteuning te bieden aan de spelers om te werken aan de zeven mentale competenties. De coaching van de trainer wordt daarbij aangevuld met specifieke workshops voor spelers over bijvoorbeeld de werking van het brein in relatie tot leren.

De Gouden Driehoek is uitgegroeid tot een belangrijke pijler in de opleidingsvisie van BFC. Ouders, coaches en spelers kunnen daardoor beter omgaan met winst en verlies en de focus op ontwikkelen is versterkt. De (positieve) verenigingscultuur van BFC is sterk verbeterd door de Gouden Driehoek.

Het onderscheidende element van de Good Practice

De Gouden Driehoek wordt al een aantal jaar ontwikkeld en toegepast bij BFC. De cultuur is sterk verbeterd en zorgt voor een veilig en stimulerend leerklimaat voor coaches, spelers en ouders. De mindset van spelers, coaches en ouders wordt positief beïnvloed en de club heeft minder uitstroom, verhoogde instroom, beter gedrag op en rond de velden en een prettige verenigingscultuur.

Wat is een Good Practice?

Een Good Practice is een project binnen het Kwaliteit & Performance Programma gericht op één bepaald thema waar een club in uitblinkt. Het doel van de Good Practice is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding en het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. De Good Practice dient onderscheidend te zijn, moet in de afgelopen jaren aantoonbare resultaten hebben behaald voor het beter opleiden van (meer) jeugdspelers en moet geborgd zijn in het (jeugd)beleid. De Good Practice kan worden toegekend aan iedere vereniging die deelneemt aan het Kwaliteit & Performance Programma.

Voor meer Good Practices, lees hier verder!

Wil je meer weten over De Gouden Driehoek van BFC? Neem contact met me op voor verdere informatie en/of contactgegevens.