KNLTB ontwikkelt rolstoeltennis in samenwerking met NMC Bright

Nieuws door Harm Zeinstra

De KNLTB heeft als missie om zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden en met of zonder beperkingen, te laten tennissen. De KNLTB en NMC Bright zijn vorig jaar gestart met het Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis. Judith Peek, coördinator gehandicaptentennis vertelt op welke manier het programma haar helpt bij de uitvoering van het beleid en het behalen van een aantal doelen.

Op welke manier draagt het Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis bij aan het uitvoeren van KNLTB (gehandicaptentennis) beleid?

Vanuit de KNLTB zijn we samen met NMC Bright gestart met het Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis om de verenigingen met Rolstoeltennis aanbod beter en op maat te kunnen ondersteunen bij het behalen van de Rolstoeltennis ambities. Elke vereniging kan zelf zijn/haar eigen ambitieniveau bepalen en vanuit de KNLTB & NMC Bright kunnen wij op dat niveau inspringen en hen ondersteunen. Op deze manier proberen we voor de potentiële rolstoeltennissers een duidelijk en helder verenigingslandschap te schetsen waardoor zij weloverwogen een verenigingskeuze kunnen maken. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om mensen met een beperking een veilige plek te bieden om te kunnen tennissen en dat zij onderdeel uit kunnen maken van het verenigingsleven, net als ieder ander. Het besef dat iedereen ‘gewoon’ mee kan doen moet ook bij de besturen, tennisleraren en leden van de verenigingen doordringen en met dit ontwikkelprogramma helpen we hen (hopelijk) de goede richting op. Op het moment dat er bijvoorbeeld een rolstoeltennisser onderdeel uitmaakt van een competitie team in de reguliere tenniscompetitie dan hebben we een mooi doel bereikt. Zoals hier bij Oudenrijn Tennisclub.

Op welke manier geeft het Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis inzicht in de staat van rolstoeltennis in Nederland?

Toen we samen met NMC Bright zijn gestart wisten we natuurlijk al wel ongeveer bij welke verenigingen Rolstoeltennis werd aangeboden maar niet hoe intensief dit werd ondersteund of welke plek dit had binnen de organisatie. Nu we een jaar verder zijn, hebben we een heel duidelijk beeld welke vereniging waar mee bezig is en welke hulp zij nodig hebben om verder te groeien. Op deze manier helpen we ook potentiële rolstoeltennissers en huidige rolstoeltennissers aan een vereniging, die voldoet aan zijn/haar wensen en behoeftes.

Hoe zijn jouw ervaringen tot nu toe in het Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis? Op welke resultaten/ontwikkelingen ben je trots?

We zijn er vooral trots op dat we heel veel verenigingen fysiek en/of online hebben kunnen bezoeken en samen met hen gekeken hebben naar haalbare doelen en ambities. Lees hier over de ontwikkelingen van Smash Neede. Ook de aandacht vanuit de KNLTB voor deze specifieke doelgroep werd door de verenigingen enorm gewaardeerd dus dat geeft ook aan dat we op de goede weg zijn. We kwamen er al snel achter dat er veel dezelfde thema’s zijn waar verenigingen op gefocust zijn dus daar liggen voor de KNLTB weer kansen om dit ook landelijk aan te pakken. Onderdelen zoals het updaten van de bijscholing (opleiding) voor rolstoeltennisleraren en een landelijke wervingsactie ‘Ontdek Rolstoeltennis’ zijn hier voorbeelden van die komend jaar van start gaan. Ook merken we dat de onderlinge samenwerking tussen verenigingen en de  tennisleraren gestimuleerd is en er nieuwe initiatieven ontstaan. We hopen dat hier komend jaar, als de corona perikelen hopelijk wat naar de achtergrond verdwenen zijn, nog meer ruimte voor ontstaat.

Van 7 tot 12 december 2020 werd het NK Rolstoeltennis gehouden in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Bij de vrouwen mag Aniek van Koot zich Nederlands Kampioene noemen. Bij de mannen werd Maikel Scheffers voor de 9e keer Nederlands Kampioen.

Op welke manier heeft het Ontwikkelprogramma toch doorgang kunnen vinden tijdens de corona-periode?

In het begin van de corona periode in maart en april lagen met name de prioriteiten van de verenigingen op een ander vlak. Er moest veel worden geregeld om het tennis op de verenigingen door te kunnen laten gaan. De ontwikkelingen veranderden voortdurend wat veel energie en flexibiliteit vergden van de vrijwilligers op de vereniging. Toen dit goed was ingericht keken de verenigingen weer wat verder dan de ‘waan van de dag’ en werd er ook weer verder nagedacht over het Rolstoeltennis. Helaas zijn de mogelijkheden wel wat beperkt gebleven want veel (wervings)activiteiten konden geen doorgang vinden. Toch hebben we samen met de consultants van NMC Bright de nodig analyse- en ambitiesessies kunnen uitvoeren en de verenigingen de goede weg op geholpen. Voor veel verenigingen was dit het opstellen van heldere doelen en het uitwerken van een actieplan. Dit zorgt weer voor focus en vooral draagvlak om binnen de vereniging de juiste mensen te vinden om mee aan de slag te gaan. We zitten nu natuurlijk nog volop in het ‘groei traject’ en we hopen dat we hier met elkaar het komende jaar flinke stappen in gaan maken!

Wil je meer weten over het Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis, lees hier en hier verder of kom in contact!