AVB Club Development op Aruba – focus op organiseren

Nieuws door Wouter Kuperus

Hopi bon. Oftewel: erg goed in het Papiamento. Dat is wat de bestuurders van de Arubaanse voetbalclubs vinden van het programma Club Development. In dit programma ondersteunen en adviseren wij de clubs door het organiseren van o.a. clubmeetings en workshops. In onderstaande video zien we onze collega’s Nick en Ard aan het werk en wordt uitgelegd wat het programma betekent voor de ontwikkeling van jeugdvoetbal op Aruba. Hieronder volgt ook nog kort een uitleg over de waarde van clubmeetings en workshops.

 

Clubmeetings
Door in gesprek te gaan met de bestuurders inventariseren wij de sterke en ontwikkelpunten van de club. Met deze analyse weten we welke aandachtspunten er zijn en geven wij gericht advies en ondersteuning. Club Development Officer Steve Escalona van de Arubaanse Voetbal Bond (AVB) heeft contact met de clubs en zorgt ervoor dat zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. In clubmeetings is duidelijk geworden dat clubs willen weten hoe zij zichzelf beter kunnen organiseren en hoe zij meer vrijwilligers kunnen binden. Om de clubs hierbij te helpen bieden wij meerdere workshops aan.

Workshop organiseren
Bestuurders komen vaak om in het werk. Als vrijwilliger een club besturen kost veel tijd, zeker wanneer er meer wordt gedaan dan besturen. Zo is de gemiddelde bestuurder op Aruba meer bezig met het coördineren van wedstrijden en trainen van teams, dan met de langetermijnvisie. De betrokken, gepassioneerde bestuurders zijn daarom erg geholpen bij het in kaart brengen van de taken die horen bij respectievelijk besturen, coördineren en uitvoeren. Wat is het verschil tussen besturen en coördineren? Welke uitvoerende taken kosten voor jou als bestuurder veel tijd? Welke taken wil je graag doen? Met de antwoorden op deze vragen krijgen de bestuurders een beter beeld van hun huidige takenpakket en hun gewenste takenpakket. Met dit beeld kunnen bestuurders stappen zetten in het beter verdelen van die taken.

Workshop vrijwilligers
Dat bestuurders (te) veel taken hebben komt grotendeels door een tekort aan vrijwilligers. Daarom zijn de verenigingen geholpen bij het aantrekken van meer vrijwilligers. In de workshop wordt bevraagd en uitgelegd wat een vrijwilliger kan doen. Zo kan een vader vrijwillig een jaar lang trainer zijn en een moeder kan wekelijks de coach zijn op wedstrijddagen. Maar is een vrijwilliger ook een ouder die verplicht twee keer per jaar de kleding moet wassen? Wat duidelijk wordt, is dat er meerdere taken zijn bij een club en dat deze taken op verschillende manieren kunnen worden verdeeld. Inventariseer de taken en ga in gesprek met ouders wanneer ze naar hun kind staan te kijken. Vraag ze vervolgens niet om direct bestuurder (inclusief overweldigend takenpakket) te worden, maar vraag ze voor een kleine, toegankelijke taak. Zo neemt de betrokkenheid van een ouder toe en heeft de club een grotere kans om meer vrijwilligers in te kunnen zetten.

Grow Football Aruba
Club Development is een onderdeel van het project Grow Football Aruba. Dit project richt zich op het ontwikkelen van (jeugd)voetbal op Aruba en is ontwikkeld door NMC Bright, de AVB en de KNVB. Onderdeel van dit project zijn ook Coach Development, National Teams, Referee Development, Talent Development en Women’s Football. Al deze onderdelen dragen bij aan het verder ontwikkelen van voetbal op Aruba. De afgelopen maanden zijn er mooie resultaten geboekt, zoals:

  • Veel coaches hebben een D-, C- of B-license behaald (trainersdiploma’s) onder leiding van een KNVB-docent.
  • De meest talentvolle jeugdspelers trainen per leeftijdscategorie bij de AVB Academy.
  • Het nationale team heeft de eerste overwinning in jaren behaald.
  • Er is een ontwikkelplan voor meisjes-/vrouwenvoetbal uitgewerkt met hulp van de KNVB afdeling voetbalontwikkeling.
  • De scheidsrechters worden intensief begeleidt vanuit de AVB en KNVB afdeling arbitrage.

Enthousiast geworden over onze manier van adviseren en heeft jouw vereniging, sportbond of sportgerelateerde organisatie net als de Arubaanse Voetbal Bond ook behoefte aan externe en op maat gemaakt advies en begeleiding bij het verder ontwikkelen van de organisatie?

Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.