Kwaliteit & Performance Programma, hoe werkt dat?

Nieuws door Harm Zeinstra

Door een objectieve blik van buitenaf de vereniging verder ontwikkelen. Dat kan met het Kwaliteit & Performance Programma van KNVB en NMC Bright. Met het programma zijn inmiddels al meer dan 150 unieke verenigingen geholpen in hun ontwikkeling. Deze 150 verenigingen hebben hiermee een status Lokale of Regionale Jeugdopleiding verdiend. Daarnaast hebben al meer dan 50 verenigingen deelgenomen aan het hercertificeren in het programma. Hiermee hebben zij hun status verlengd of weten te upgraden van Lokale Jeugdopleiding naar Regionale Jeugdopleiding. Het programma richt zich op het doorlichten en verder ontwikkelingen van jeugdopleidingen. In dit artikel lees je hoe het Kwaliteit & Performance Programma eruitziet en hoe het ontwikkeling inzet binnen jouw vereniging.

Stap 1: Adviesgesprek

Het Kwaliteit & Performance Programma bestaat uit een aantal stappen. Allereerst wordt de vereniging geïnformeerd over het programma, de inhoud en het proces via een online adviesgesprek. Tijdens dit gesprek gaat een consultant van NMC Bright in gesprek met een brede afvaardiging van de vereniging over het programma. Hierbij wordt o.a. de ambitie van de vereniging en de minimale eisen voor een status Lokale of Regionale Jeugdopleiding besproken. Wanneer de vereniging besluit deel te nemen wordt er een online zelfevaluatie gestart. In deze online zelfevaluatie gaat de vereniging zichzelf toetsen op alle eisen van het gekozen ambitieniveau. In deze zelfevaluatie geeft de vereniging aan of ze voldoet of niet voldoet aan de eisen. Daarnaast wordt er toelichting gevraagd en kunnen documenten geüpload worden.

Stap 2: Audit

Na het invullen van de zelfevaluatie volgt een Audit op de vereniging. Dit is een avond waarop de vereniging zo goed mogelijk inzicht geeft in de jeugdopleiding. Via interviews met bestuur, technisch management en trainers wordt er een beeld gevormd van de kwaliteit van de jeugdopleiding. Deze avond wordt begeleid door een procesbegeleider van NMC Bright. Vanuit de KNVB sluit een Medewerker Voetbalontwikkeling aan. Na afloop van de Audit wordt er een concept Auditrapport opgemaakt. Hierin krijgt de vereniging een goed inzicht in de sterke- en ontwikkelpunten van de jeugdopleiding, zoals ook sv Bedum in 2018/’19. Tegelijkertijd geeft het ook een eerste inzicht in wat er ontwikkeld moet worden om een status Lokale of Regionale Jeugdopleiding te bemachtigen. Hiervoor heeft de vereniging uiteindelijk 12 maanden de tijd, na het opstarten van de online zelfevaluatie.

“Tijdens de audit zijn meerdere zaken besproken en hebben we feedback gekregen op alle stukken die we hebben aangeleverd. Het auditrapport dat we kort na de audit hebben ontvangen was zeer uitgebreid en gaf ons inzage in hetgeen er goed gaat”. – Sv Bedum

“Belangrijkste punt is reflectie op onze opleiding en ons kader. En vooral door een objectieve deskundige bril. Zodat we ons zelf kunnen verbeteren met nog meer draagvlak.” – RKSV Wittenhorst

“We wouden graag weten wat we als club v.v. Buitenpost nog beter zouden kunnen doen binnen onze jeugdopleiding.” – vv Buitenpost

Stap 3: Review

Waar bij een Audit getoetst wordt, is het derde contactmoment geheel ontwikkelgericht, namelijk de Review. Tijdens de Review staan er één of enkele thema’s centraal waarop de vereniging zich wil ontwikkelen. Hierover wordt een avond georganiseerd om ontwikkeling in gang te zetten via nieuwe inzichten en inspiratie. Veel gekozen thema’s zijn bijvoorbeeld het (door)ontwikkelen van jeugdbeleid, speelwijze, begeleiden en opleiden van (technisch) kader en visie op teamindelingen. Naast de expertise van de Medewerker Voetbalontwikkeling van de KNVB en de procesbegeleider van NMC Bright is er ook een mogelijk om gebruik te maken van expertise van de Medewerker Voetbalontwikkeling in de regio en een externe expert. Deze externe expert kan iemand zijn van een BVO of amateurvereniging of iemand met specifieke kennis en ervaring op de thema’s die centraal staan tijdens de Review. Na afloop van de Review ontvangt de vereniging een verslag met daarin de conclusies en aanbevelingen.

“De breed samengestelde groep experts gaven vanuit verschillende invalshoeken hun visie op hoe we binnen onze jeugdopleiding de laatste stappen zouden kunnen maken. “De review heeft ons dan ook nieuwe ideeën opgeleverd om gericht aan de slag te gaan.” – Sv Bedum

“Deelname aan het programma is een soort leidraad geweest in het ontwikkelen van de jeugdopleiding. Voor ons was dat, ondanks dat we het idee hadden dat we er al aardig opstonden, het sein om het nog beter te gaan doen. Wij zijn erg blij en trots dat we inmiddels zelfs het predicaat Regionale Jeugdopleiding hebben gekregen. De stappen die we gemaakt hebben merken we in alle geledingen van de jeugdopleiding.” – HBS Crayenhout

“Ik heb de bijeenkomsten als zeer prettig ervaren en hecht veel waarde aan de objectieve kijk van buitenaf op de jeugdopleiding van asv Dronten. De samenwerking tussen NMC Bright, de KNVB en asv Dronten ervaar ik als heel positief, waarin de gegeven adviezen zeker worden meegenomen. Een aanrader voor elke jeugdopleiding!” – ASV Dronten

In het Kwaliteit & Performance Programma kunnen verenigingen zich onderscheiden door het indienen van een Good Practice. Een Good Practice is een onderdeel van de jeugdopleiding, beleid en vereniging wat onderscheidend is, inspireert, bijdraagt aan het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. Met een goedgekeurde Good Practice kunnen verenigingen de norm van maximaal 4 eisen afwijkingen verhogen naar 6 eisen. Dit geeft verenigingen meer ruimte om een status Lokale of Regionale Jeugdopleiding te behalen. Op deze pagina lees je een aantal voorbeelden van Good Practices van deelnemende verenigingen.

Tips voor deelname

  • Met het programma zetten we in op duurzame ontwikkeling van de jeugdopleiding van jullie vereniging. Zorg dat je als club van tevoren weet wat je er mee wil bereiken, zodat we gezamenlijk maximaal kunnen ontwikkelen
  • Wees open en zelfkritisch. Met meer openheid en een ontwikkelgerichte houding haal je het maximale uit het Kwaliteit & Performance Programma.
  • Zorg voor veel draagvlak en betrokkenheid onder bestuurders, technisch management en zelfs trainers. Door het vormen van een projectgroep kan het programma en ingezette ontwikkelingen op een duurzame manier geborgd worden in de vereniging.
  • Communiceer met de rest van de vereniging. Niet iedereen kan betrokken worden bij het Kwaliteit & Performance Programma, maar ze kunnen wel goed geïnformeerd worden. Informeer trainers, vrijwilligers en leden over deelname, voortgang en ontwikkelingen.
  • Plan follow-up bijeenkomsten. Plan een volgende bijeenkomst waar je met elkaar bespreekt welke adviezen je in welke volgorde gaat ontwikkelen. Stel een planning op waarin je de uitvoering van acties en evaluatiemomenten opneemt. Dit zorgt dat de adviezen verwerkt worden in een concreet stappenplan om de jeugdopleiding te verbeteren

Wil je meer weten over het Kwaliteit & Performance Programma, neem dan contact op met Harm Zeinstra.