KNVB en NMC Bright presenteren rapport ‘Nederland Opleidingsland’.

Nieuws door Wouter Kuperus

De KNVB en NMC Bright hebben het rapport ‘Nederland Opleidingsland, De stand van zaken’ opgesteld. Dit rapport biedt een analyse over de staat van het Nederlandse jeugdvoetbal als kweekvijver voor het nationale en internationale topvoetbal. Aloys Wijnker (manager Voetbalbeleid KNVB), Jan Verbeek (onderzoeker KNVB) en Wouter Kuperus (directeur NMC Bright) verzamelden en analyseerden hiervoor cijfers om tot onderbouwde trends te komen.

Nederland opleidingsland

In het voorwoord beschrijft Marcel Lucassen, directeur voetbalontwikkeling KNVB: “Nederland is klein, maar op voetbalgebied zijn we een groot land. We kunnen bogen op een rijke historie, met grote spelers. Daardoor wordt er vanuit het buitenland soms met ontzag naar ons gekeken, maar uiteraard ook kritisch in periodes waarin resultaten van Nederlandse teams of trainers uitblijven. Het succes op voetbalgebied hebben we voor een groot deel te danken aan onze manier van opleiden. De basis daarvan wordt bij de betaaldvoetbalorganisaties (bvo’s) gelegd. Daar worden de spelers gevormd. De KNVB profiteert hiervan via de nationale teams. Tegelijkertijd steken wij als voetbalbond veel tijd in de samenwerking met voetbalclubs, om de jeugdopleidingen naar een hoger niveau te tillen. Dagelijks houden we ons bij de KNVB bezig met de vraag hoe we onze opleiding verder kunnen verbeteren. Met dit rapport hopen we daar een bijdrage aan te leveren.” Volgens Wouter Kuperus van NMC Bright zorgt het vernieuwde Kwaliteit & Performance van KNVB en NMC Bright er mede voor dat jeugdopleidingen worden geholpen in hun ontwikkeling. “Door data te koppelen aan praktijkinzichten kunnen we de opleidingen nog beter reviewen.”

Onderzochte thema’s

Aan de hand van data over onder andere het rendement van opleidingen, de speelminuten van zelfopgeleide spelers in eerste elftallen en scouting van jeugdspelers, is de stand van Nederland als opleidingsland geanalyseerd. Daarnaast zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie, structuur en certificering van opleidingen van bvo’s van de afgelopen 10 tot 15 jaar en trends uit het huidige voetbal bekeken. Dit is uitgewerkt in zeven hoofdstukken/thema’s: rendement, voetballandschap, competities, talentherkenning, ontwikkeling van spelers, trainers en staf, organisatie & beleid en financiën & budget.

Het rapport staat boordevol data over o.a.:
– aantal debutanten Eredivisie en Eerste Divisie
– % zelfopgeleide spelers per BVO in 1e elftal
– % zelfopgeleide spelers in Eredivisie en Eerste Divisie
– een vergelijking met 8 Europese toplanden
– instroomleeftijd van BVO-opleidingen
– scoutingsgebieden per BVO
– vertrek jeugdspelers naar buitenland en vice versa
– leveranciers BVO-opleidingen aan nationale teams

Ook worden trends en ontwikkelingen in het jeugdvoetbal beschreven en laten experts en vakcollega’s hun licht schijnen over het opleiden van profvoetballers.

Veel zelfopgeleide spelers

In het 78 pagina’s tellende rapport valt onder meer op dat bij de Nederlandse clubs vergeleken met Europese topcompetities al jarenlang veel zelfopgeleide spelers meespelen. Het percentage zelf opgeleide spelers in de eerste elftallen neemt wel af. Dit onderscheidend vermogen binnen Europa blijft nog overeind omdat deze dalende trend ook in veel andere landen te zien is.

Ook blijkt uit de cijfers dat de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal – het sportieve rendement van opleidingen – terugloopt. Er vertrekken nog steeds veel jonge Nederlandse spelers naar het buitenland, maar Nederlandse clubs zijn zelf ook zeer actief in het aantrekken van jeugdspelers uit het buitenland. Hiermee staat Nederland zelfs op de derde plek in Europa. Veel buitenlandse jeugdspelers kiezen voor een club in Nederland vanwege de opleiding en het aantal minuten dat ze hier kunnen spelen.

Conclusies

De samenwerking tussen het amateurvoetbal, de bvo’s en de KNVB is uniek in Europa, maar het verloop bij de Technische Directeuren van de bvo’s is een punt van zorg. Dit concludeerde ook Voetbal International. Dit komt de continuïteit van de aanpak niet ten goede. Nederland is nog steeds een land waar voetballers op jonge leeftijd veel kansen krijgen in het betaald voetbal. Maar dat aantal minuten neemt wel af. Net als de doorstroom van zelf opgeleide talenten naar eerste elftallen.

Download hier het volledige rapport ‘Nederland-Opleidingsland Stand van zaken, nov 2021‘.

‘Nederland Opleidingsland, De stand van zaken’ wordt na dit eerste jaar elke twee jaar gepubliceerd zodat trends ook goed kunnen worden gesignaleerd. Alle Technisch Directeuren en Directeuren Opleiding van de bvo’s zijn inmiddels van het huidige rapport voorzien.

Maarten Wijffels van Algemeen Dagblad heeft in de rubriek ‘Kijk op voetbal’ aandacht geschonken aan het rapport. Lees hier verder.

Hoofdredacteur Pieter Zwart van Voetbal International belichtte de vijf opvallendste cijfers over de Nederlandse opleidingen. Lees hier verder.