Wat verdient een trainer in het amateurvoetbal?

Blogs, Nieuws door Wouter Kuperus

Ondanks de moeilijke positie waarin voetbalverenigingen door de aanhoudende Covid-19 crisis verkeren, geven zij meer geld uit aan technisch kader dan enkele jaren geleden. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van NMC Bright naar vergoedingen voor trainers en hoofden opleiding in het amateurvoetbal.

Het vandaag gepubliceerde onderzoek verschijnt ruim vijf jaar na het eerste onderzoek. Wouter Kuperus, directeur NMC Bright, licht toe: “We hadden dit onderzoek al veel eerder opnieuw willen uitvoeren. Maar door de Coronacrisis beseften wij ons dat voetbalverenigingen andere zaken aan hun hoofd hadden dan het meedoen aan een onderzoek. Toch waren we benieuwd naar de actuele stand van zaken”.

Landelijk vergelijkingsmateriaal

Het benchmarkrapport 2021/’22 is ingevuld door 320 amateurverenigingen van de Zesde Klasse tot en met de Tweede Divisie. Het geeft amateurverenigingen landelijk vergelijkingsmateriaal, zowel voor het vergoeden van trainers van mannenteams, vrouwenteams als van jeugdteams.

“Eerlijk gezegd had ik een stabilisatie of vermindering in uitgaven aan vergoedingen verwacht”, aldus Wouter Kuperus. “Maar wat blijkt? Ruim 50% van de verenigingen die hebben meegedaan aan het onderzoek geeft meer uit aan vergoedingen voor het gehele technische kader dan vijf jaar geleden”.

Naast vergoedingen voor trainers zijn ook hoofden opleiding meegenomen in het onderzoek. In het onderzoek geeft iets meer dan de helft van de deelnemende verenigingen aan een hoofd opleiding te hebben in de organisatie. De gemiddelde vergoeding voor een hoofd opleiding bedraagt € 4.941,- bruto per seizoen.

Het rapport laat naast de gemiddelde bruto vergoedingen ook zien hoeveel een voetbaltechnisch diploma waard is. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat een (keepers)trainer met een UEFA C-diploma over het algemeen 1,5 tot 5 keer zoveel vergoeding krijgt als een trainer zonder diploma.

Regionale verschillen

Tot slot zijn ook de regionale verschillen in vergoedingen weer in kaart gebracht. Met een verrassende uitkomst. Wouter Kuperus: “Verenigingen in de regio Utrecht vergoeden hun trainers 49,5% hoger dan het gemiddelde in Nederland. Er zitten veel ambitieuze clubs in een relatief klein gebied waar talentvolle trainers kennelijk moeilijk te krijgen zijn. Dus wie het voor de centen doet, kan het beste aan de slag gaan in de regio Utrecht!”

Lees hier het volledige ‘Benchmarkrapport Vergoedingen voor trainers en hoofden opleiding in het amateurvoetbal’

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek? Neem dan contact op met Harm Zeinstra via hzeinstra@nmcbright.nl.