Hoe herken je tennistalent?

Nieuws door Harm Zeinstra

Hoe kunnen we tennistalent nog beter herkennen? Deze vraag staat centraal in de opleiding Talentherkenning in sport, een maatwerk traject voor de KNLTB. Maandag 21 februari vond de eerste bijeenkomst plaats. De opleiding wordt gevolgd door tennisleraren van gecertificeerde tennisscholen. Ook nemen tennisleraren deel die zich bezig houden met instroom (jongste jeugd). De KNLTB wil specifieke aandacht voor het vertalen van beleid naar de praktijk. Beleidswijzigingen, ervaringen uit de praktijk én wetenschap over het ontwikkelen en herkennen van jonge tennis(t)ers worden vertaald naar betere talentherkenning bij tennisscholen en instroomleraren. 

Pilot

Deze specifieke tennisopleiding van Talentherkenning in sport komt voort vanuit een pilot met de KNLTB. In het najaar 2021 is er een Advanced-opleiding georganiseerd voor landelijke en regionale medewerkers toptennis van de KNLTB. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in beleid en tot praktische tools voor het herkennen van tennistalent. De KNLTB-werknemers waardeerden deze pilot opleiding met een 8,6. Zij gaven aan dat de opleiding als verdiepend, verfrissend en uitdagend werd ervaren. Ook vonden zij de opleiding een mooie koppeling tussen wetenschap en de dagelijkse praktijk.

Opleiding

Via de nieuw gestarte opleiding worden meer dan 80 tennisleraren opgeleid. De KNLTB heeft de opleiding Talentherkenning in sport aangegrepen om de doelgroep van tennisscholen en -leraren op te leiden en te ondersteunen. De opleiding is specifiek gemaakt vanuit het huidige beleid van de tennisbond via het Meerjaren Opleidingsplan Tennis en ‘5 Steps To The Top’. De opleiding voor ruim 80 tennisleraren is inmiddels gestart. De eerste bijeenkomst stond in teken van de definitie van talent, de complexiteit van het herkennen van talent en het ontdekken van de sportieve mogelijkheden van het jonge kind (<10 jaar). In de volgende twee bijeenkomsten staan het besluitvormingsproces, prestatiebepalende kenmerken, groei, rijping en maturiteit centraal. De cursisten gaan aan de slag met voorbereidings- en toepassingsopdrachten. Hiermee kunnen ze direct de vertaalslag maken naar hun dagelijkse werkzaamheden op de baan. Uiteindelijk leveren de cursisten een plan aan om het proces van talentherkenning te verbeteren. De ruim 80 cursisten worden verdeeld over 4 opleidingen in de regio’s noord en zuid.

Heb je interesse in de opleiding Talentherkenning in Sport? Neem dan contact met ons op of kijk voor het aanbod opleidingen op onze website.