NMC Bright ondersteunt KNHS bij olympische ambities

Nieuws door Harm Zeinstra

De Nederlandse paardensport kan bogen op een succesvol verleden. Nederlandse paarden en ruiters behoren tot de beste van de wereld. En natuurlijk kent iedereen in Nederland nog de prestaties van Anky van Grunsven. Zij draaide meer dan twintig jaar mee in de top en behaalde in totaal negen medailles op maar liefst vijf verschillende Olympische Spelen. Maar om aan de top te blijven is vaak veel moeilijker dan er te komen. Daarom wil de bond een gedegen meerjarenplan topsport, om de kans op medailles ook in de toekomst veilig te stellen.

Iris Boelhouwer, sinds 2020 Technisch Directeur van de KNHS, richt zich met het plan op de Olympische en Paralympische Spelen 2024 in Parijs en 2028 in Los Angeles. Het plan moet voorzien in een duidelijke koers, met dito doelstellingen en acties. Voor de begeleiding hierbij schakelde ze de hulp in van NMC Bright. Wouter Kuperus, directeur en senior consultant sport van NMC Bright, werd sparringpartner van Iris Boelhouwer tijdens dit traject.

“In het schrijven van een topsportplan is zowel inhoud als proces belangrijk”, aldus Wouter. “Je wilt zoveel mogelijk stakeholders betrekken bij de planvorming. Dit geldt uiteraard voor de topruiters en coaches, maar is het ook belangrijk om bestuur, management en directie van de KNHS mee te nemen en sportkoepel NOC*NSF hierbij te betrekken. Specifiek voor de paardensport geldt dat ook paardeneigenaren zeer veel invloed hebben in topsport. Zonder de beste paarden, zal Nederland nooit medailles kunnen halen. Dit vraagt daarom ook specifieke aandacht”.

Inmiddels bevind het traject zich in de laatste fase. Na het betrekken van alle stakeholders in de ontwikkeling van het plan en het bepalen van het raamwerk, volgt het schrijven. Ook hierin speelt Wouter een belangrijke rol, al benadrukt hij dat dit een co-creatie proces is. Wouter: “In zo’n traject maak je gebruik van elkaars kwaliteiten. Ik heb verstand van topsport, talentontwikkeling en beleid en strategie. Maar ik heb geen verstand van de paardensport. Deze expertise zit bij de bond, bij de technisch directeur, de bondscoaches en andere stafleden. Gezamenlijk schrijven we daarom het plan, waarbij de eindredactie bij mij en de directie ligt. Met recht dus een co-creatie”.

Foto via www.knhs.nl