Good Practice ACV Assen: win-win met Alfa College

Good practices door Harm Zeinstra

ACV uit Assen is in het bezit van een Good Practice. Tijdens de tweede deelname aan het Kwaliteit & Performance Programma in het seizoen 2021/’22, behaalde de vereniging de status Regionale Jeugdopleiding. ACV Assen heeft in dit traject aangetoond op welke wijze zij samenwerken met Alfa College en de opbrengsten daarvan.

De Good Practice van ACV Assen

ACV Assen heeft een langdurige samenwerking met Alfa College. De vereniging is een erkend leerbedrijf vanuit de onderwijsinstelling. De samenwerking houdt in dat jonge trainers onder intensieve begeleiding de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Studenten van het nabijgelegen Alfa College kunnen bij de Asser voetbalvereniging een stageplek benutten in de jeugdopleiding. Hiervoor is er binnen de vereniging een ervaren coördinator aangesteld. Vanuit de school is er ook een begeleider nadrukkelijk betrokken.

De stagiaires volgen de trainersopleiding Pupillentrainer, maar worden ook beïnvloed met de visie van ACV Assen. Zo zijn zij bijvoorbeeld ook betrokken bij oefenvormen bij de leerlijn m.b.t. breed motorisch opleiden. Het functioneren van de stagiaires wordt periodiek besproken met de stagiair, schoolbegeleider en coördinator vanuit de vereniging. Ook wordt het functioneren getoetst onder de ouders van de jeugdopleiding.

Het resultaat van deze samenwerking is dat er steeds meer jonge, goede, gekwalificeerde en enthousiaste trainers actief zijn in de onderbouw van de jeugdopleiding van ACV Assen. In het verleden gebeurde het ook dat stagiaires ongeïnteresseerd oogden en weinig extra’s deden voor zichzelf of de vereniging. ACV Assen heeft er met intensieve begeleiding voor gezorgd dat er een ontwikkelgerichte cultuur is ontstaan onder deze doelgroep trainers. Daarnaast hoeft ACV Assen nu minder een beroep te doen op goedwillende, maar minder gekwalificeerde, ouders voor trainingen in de onderbouw. Het niveau van de trainingen is hierdoor omhoog gegaan. Per seizoen heeft de vereniging tussen de 10 en 12 stagiairs actief in de onderbouw.

Het onderscheidende element van de Good Practice

Het onderscheidende element van deze Good Practice is een optelsom van factoren. Door een langdurige samenwerking, intensieve begeleiding en het creëren van een ontwikkelgerichte cultuur is ACV Assen in staat om het niveau van onderbouw jeugdtrainingen te verhogen. De samenwerking is goed geborgd binnen het beleid en de vereniging. Het is een mooi voorbeeld van een intensieve en duurzame samenwerking met een externe instelling om interne ontwikkeling mogelijk te maken.

Wat is een Good Practice?

Een Good Practice is een project binnen het Kwaliteit & Performance Programma gericht op één bepaald thema waar een club in uitblinkt. Het doel van de Good Practice is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding en het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. De Good Practice dient onderscheidend te zijn, moet in de afgelopen jaren aantoonbare resultaten hebben behaald voor het beter opleiden van (meer) jeugdspelers en moet geborgd zijn in het (jeugd)beleid. De Good Practice kan worden toegekend aan iedere vereniging die deelneemt aan het Kwaliteit & Performance Programma.

Voor meer Good Practices, lees hier verder!