Geslaagde terugkomdag Talentherkenning in sport

Nieuws door Team NMC Bright

Op 9 februari vond op Sportcentrum Papendal de eerste terugkomdag van de opleiding Talentherkenning in Sport plaats. Doel van de bijeenkomst was het verder verenigen van de Talentherkenning in Sport community. Wij kijken terug op een inspirerende middag! Sebastiaan Platvoet (HAN) en Harm Zeinstra (NMC Bright) openden de middag met de processen die in gang zijn gezet sinds de eerste opleiding twee jaar geleden. Sebastiaan stelde samenvattend: “Als we meer vragen hebben opgeroepen dan antwoorden gegeven, dan zijn we geslaagd.”

Aansluitend aan dit verhaal vonden er speeddates plaats. Deelnemers van zowel de Basic, Advanced als Expert opleiding gingen kort met elkaar in gesprek om kennis en inzichten uit de opleiding te delen. Uit de gesprekken kwam onder andere het idee voor een online Talentherkenning in Sport platform voor oud deelnemers. Daarnaast werden uitdagingen binnen het onderwerp talentherkenning met elkaar gedeeld. Zo vindt in verschillende sporten uitstroom plaats doordat laatrijpe sporters te lastig meekomen. Denk bijvoorbeeld aan een te hoog volleybalnet of te hoge hordes in de atletiek.

Tenslotte nam Kayan Bool, prestatiemanager Talentontwikkeling bij NOC*NSF, de deelnemers mee in hoe er bij het NOC*NSF naar talentherkenning wordt gekeken. Kayan ging in op verschillende vraagstukken binnen talentherkenning, zoals: hoe ‘objectiveren’ we de besluitvorming over instroom? Verder stond hij stil bij het instroomproces en besprak hij de verschillende uitdagingen die daarbij spelen. Als laatste stipte hij de verantwoordelijkheid aan om een zorgvuldig proces van instroom op te zetten. Zijn verhaal sloot aan bij de inzichten uit de opleiding en heeft de deelnemers verder geïnspireerd over het onderwerp talentherkenning. De middag werd afgesloten met een informeel gedeelte, waarna de aanwezigen huiswaarts keerden. Kortom: een zeer geslaagde 1e terugkomdag voor de Talentherkenning in sport community!