Good Practice DOS ’37: De aanpak van gelijke kansen

Good practices door Bart Goudswaard

DOS’37 heeft tijdens het Kwaliteit & Performance programma de status lokale jeugdopleiding ontvangen. In dit traject heeft de vereniging een Good Practice verdiend. De Good Practice van DOS’37 is gericht op het creëren van gelijke(re) kansen in de onderbouw en hoe de vereniging dit geïntroduceerd heeft.

Drie jaar geleden begon DOS’37 met het anders indelen van de teams tot en met de O10. De oudste speler zit in het eerste team, de een na oudste in het tweede team, enzovoorts. Zo zorgt de vereniging voor een evenredige leeftijdsverdeling van spelers per team. Het doel van deze opzet is om het geboortemaandeffect zo veel mogelijk uit te bannen. DOS ’37 heeft vanaf de start veel aandacht besteed aan het informeren van ouders, trainers en spelers. Daardoor heeft de vereniging mogelijke drempels ondervangen en is deze manier van teamindelingen erg goed geland bij alle betrokkenen.

Gedurende de week zijn de trainingen in circuitvorm onder leiding van gediplomeerde trainers, waardoor elke speler hetzelfde aanbod krijgt. Deze trainingen zijn tevens een moment waarop nieuwe trainers, vaak bovenbouw spelers, aan de club worden gebonden en opgeleid. Daarnaast is er via de gratis interne voetbal- en keeperschool een derde trainingsmoment gecreëerd voor alle jeugdige spelers. DOS’37 is van plan het project gelijke(re) kansen continu verder te ontwikkelen.

Het onderscheidende element van de Good Practice

De manier waarop DOS ’37 het concept van gelijke(re) kansen heeft ingezet is een onderscheidend element. Er is veel aandacht besteed aan communicatie en informatieverstrekking. Ouders, trainers en spelers zijn continu meegenomen in de visie van de vereniging. Daarnaast deelt DOS ’37 haar kennis en ervaring over Gelijke(re) Kansen en is hiermee inspirerend voor verenigingen in de regio. Het gelijke kansen project en de duidelijke communicatie hierover heeft gezorgd voor een ledengroei in de onderbouw. Het is gedragen in het bestuur en geborgd in het (jeugd)beleid en wordt al drie jaar uitgevoerd. Hierdoor zorgt de Good Practice van DOS’37 voor het structureel beter opleiden van meer jeugdspelers.

Wat is een Good Practice?

Een Good Practice is een project binnen het Kwaliteit & Performance Programma gericht op één bepaald thema waar een club in uitblinkt. Het doel van de Good Practice is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding en het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. De Good Practice dient onderscheidend te zijn, moet in de afgelopen jaren aantoonbare resultaten hebben behaald voor het beter opleiden van (meer) jeugdspelers en moet geborgd zijn in het (jeugd)beleid. De Good Practice kan worden toegekend aan iedere vereniging die deelneemt aan het Kwaliteit & Performance Programma en het Programma Voetbalontwikkeling.

Voor meer Good Practices, lees hier verder!