De samenwerking tussen BVO’s en amateurverenigingen, hoe ziet dat eruit?

Nieuws door Team NMC Bright

Sinds het seizoen 2021/’22 kunnen BVO’s in aanmerking komen voor een subsidie van de KNVB als ze aantonen zich actief in te zetten voor regionale club- en kaderontwikkeling. Uit benchmarkonderzoek van NMC Bright blijkt dat het grootste gedeelte van de Eredivisieclubs de samenwerking met haar partnerverenigingen heeft geïntensiveerd ten opzichte van vier jaar geleden. BVO’s hebben altijd al samenwerkingsovereenkomsten gehad met amateurverenigingen, de laatste jaren is echter een trend zichtbaar dat er een betere balans komt tussen het halen van talent en delen van kennis bij amateurverenigingen.

Onderzoeksopzet

Het benchmarkrapport is ingevuld door 14 van de 18 Eredivisieclubs in het seizoen 2022/’23. Er komen verschillende onderwerpen aan bod waaronder het aantal partnerverenigingen en de activiteiten die worden uitgevoerd. Ook het aantal FTE en de functie van de betrokken medewerkers is onderdeel van het rapport. Het doel en de doelgroep waar de samenwerking zich op richt en hoe deze verschillende onderwerpen zich verhouden tot vier jaar geleden is ook in het rapport terug te vinden. 

Verschillen en overeenkomsten

Enkele opvallende uitkomsten van het benchmarkonderzoek:

  • 79% van de BVO’s heeft meer partnerverenigingen dan vier jaar geleden.
  • Het aantal georganiseerde activiteiten loopt uiteen van drie tot 157 activiteiten per seizoen per BVO.
  • Bij 50% van de BVO’s zijn dit meer activiteiten dan vier jaar geleden.
  • Het aantal FTE beschikbaar varieert van 0,1 tot 2,0 FTE per BVO.
  • Bij 57% van de BVO’s is dit meer FTE dan vier jaar geleden.
  • 93% van de BVO’s richt zich primair op het ondersteunen van amateurverenigingen en het bevorderen van de instroom van jeugdspelers.
  • Op dit moment is bij drie BVO’s het jongste jeugdteam de O9 of jonger, vier jaar geleden was dit bij zes BVO’s het geval.

Met bovenstaande resultaten in het achterhoofd lijkt er een verschuiving gaande bij BVO’s. In plaats van spelers vroeg te selecteren wordt er nu later geselecteerd met meer ondersteuning voor amateurverenigingen in de regio. Concluderend kunnen we stellen dat de samenwerking tussen BVO’s en haar partnerverenigingen niet alleen is geïntensiveerd, maar ook beter in balans is gekomen ten opzichte van vier jaar geleden. Het lijkt erop dat de subsidieregeling en het verder stimuleren en bespreekbaar maken van de verantwoordelijkheid van de BVO’s door de KNVB hier een goede zet in is geweest!

Lees hier het volledige benchmarkonderzoek.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek? Neem dan contact met Bart Goudswaard van NMC Bright via bgoudswaard@nmcbright.nl /+31 (0)6 48 41 90 70.