NMC Bright begeleidt gemeente Voorne aan Zee bij positionering Sportakkoord II

Nieuws door Jorrit Smit

Als avondvoorzitter mocht NMC Bright, in de persoon van Jorrit Smit, op 27 september jl. de Sportnetwerkbijeenkomst in Voorne aan Zee begeleiden. Met de gemeente Voorne aan Zee en lokale uitvoeringsorganisatie stichting Push werd een mooi programma samengesteld. Op de avond waren zo’n 50 mensen aanwezig. De groep bestond uit een gevarieerde mix van sportorganisaties en vertegenwoordigers uit de domeinen van onderwijs, welzijn en zorg. De Sportnetwerkbijeenkomst stond volledig in het teken van Sportakkoord Voorne aan Zee II en de kansen die er liggen om nog meer inwoners in beweging te krijgen.

De avond werd afgetrapt door wethouder Daan van Orselen, die de aanwezigen informeerde over actuele (fusie)ontwikkelingen en de potentiële impact van Sportakkoord Voorne aan Zee II. Aansluitend werd een plenair gesprek gevoerd, waarbij de focus lag op het informeren en inspireren van de aanwezigen. Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een verbindende, creatieve sessie. Hierbij werd gezamenlijk gezocht naar manieren om meer inwoners in beweging te krijgen en krachten te bundelen. De ideeën die daarbij ontstonden bieden veel perspectief voor de toekomst. De avond werd uiteraard afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Sportnetwerkbijeenkomst Voorne aan Zee met NMC Bright en Jorrit Smit

De begeleiding van deze Sportnetwerkbijeenkomst maakt onderdeel uit van een breder begeleidingstraject dat door NMC Bright wordt uitgevoerd bij de gemeente Voorne aan Zee. Dit traject omvat begeleiding in de positionering en uitrol van het sportakkoord binnen de gemeente. Vanuit de kernwaarden kwaliteit, plezier en passie geeft NMC Bright hier invulling aan.

Meer weten over dit project, of over het aanbod van NMC Bright? Neem gerust contact op met Jorrit Smit.