Good Practice sv Hoofddorp: Gestructureerd kaderbeleid

Good practices door Steijn Kuppens

SV Hoofddorp heeft tijdens de hercertificering van het Kwaliteit & Performance programma in het seizoen 2022/’23 opnieuw de status Regionale Jeugdopleiding behaald. Tijdens dit proces hebben ze een Good Practice verdiend. De Good Practice is uitgedeeld op basis van de opbouw van een kaderbeleidsplan, de inhoud hiervan en de manier waarop dit binnen de vereniging bijdraagt aan het beter opleiden van (meer) jeugdspelers en kader.

Sv Hoofddorp heeft de afgelopen jaren een gestructureerd kaderbeleidsplan ontwikkeld en doorgevoerd. Dit kaderbeleidsplan is vormgegeven aan de hand van de 7 onderdelen zoals door de KNVB omschreven: werven, informeren, introduceren, begeleiden, opleiden, doorstromen & uitstromen. Het kaderbeleidsplan richt zich op alle trainers, zowel selectietrainers als breedtesport trainers. Het is ontworpen om als leidraad te dienen voor alle kaderleden die actief op het veld staan, waarbij het de richting en visie van de organisatie op de lange termijn vaststelt. In het kaderbeleidsplan zijn alle verschillende begeleidingsmomenten vastgelegd en uitgewerkt. Tijdens de auditbijeenkomst is ook gebleken dat dit in de praktijk zo uitgevoerd wordt.

Het onderscheidende element van de Good Practice

Het kaderbeleid heeft verschillende resultaten opgeleverd binnen de vereniging. Zo beschikt SV Hoofddorp sinds zij een gestructureerd kaderbeleid hebben over meer trainers en leiders. Hiervan hebben 22 trainers deelgenomen aan een Jeugdvoetbalcoach (JVTC) cursus, waarbij zij als beginnend trainer opgeleid worden in verschillende facetten van het trainerschap. Verder ervaart SV Hoofddorp meer afstemming tussen de breedtesport en de selectieteams. Hierbij komt ook nog eens kijken dat er steeds meer trainers van breedteteams doorstromen naar selectieteams. Door het behoud en ontwikkelen van de trainers draagt het kaderbeleidsplan binnen SV Hoofddorp dus sterk bij aan het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. Het kaderbeleidsplan is voor deze vereniging dus een grote meerwaarde gebleken en daarom is deze Good Practice dus een inspiratie voor clubs uit de omgeving.

Wat is een Good Practice?

Een Good Practice is een project binnen het Kwaliteit & Performance Programma gericht op een bepaald thema waar een club in uitblinkt. Het doel van de Good Practice is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding en het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. De Good Practice dient onderscheidend te zijn, moet in de afgelopen jaren aantoonbare resultaten hebben behaald voor het beter opleiden van (meer) jeugdspelers en moet geborgd zijn in het (jeugd)beleid. De Good Practice kan worden toegekend aan iedere vereniging die deelneemt aan het Kwaliteit & Performance Programma en het Programma Voetbalontwikkeling.

Voor meer Good Practices, lees hier verder!