Programma Voetbalontwikkeling geeft boost aan trainersontwikkeling bij Berghem Sport

Blogs door Thom van Berkel

Het afgelopen seizoen heeft Berghem Sport met succes deelgenomen aan het Programma Voetbalontwikkeling. Dit programma, geïnitieerd door de KNVB en NMC Bright, heeft als doel clubs intensiever te ondersteunen bij de ontwikkeling van specifieke thema’s in het voetbal. Voorbeelden van deze thema’s zijn onder andere kaderontwikkeling, het creëren van een pedagogisch voetbalklimaat en het verbeteren van de visie op (steeds beter) leren voetballen. In dit artikel nemen we u mee in het Programma Voetbalontwikkeling bij Berghem Sport.

Analyse van de vereniging

Het Programma Voetbalontwikkeling begint altijd met een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek heeft Berghem Sport drie specifieke thema’s geselecteerd voor analyse binnen de vereniging: de organisatie, de doorstroming naar senioren en het begeleiden en opleiden van kader.

Nadat deze thema’s waren vastgesteld, is geanalyseerd hoe de relevante doelgroepen binnen de vereniging momenteel aankijken tegen de uitvoering ervan. Ruim 275 respondenten, verdeeld onder spelers, ouders/verzorgers, trainers en bestuurders/managers, hebben hun inzichten gedeeld via een online zelfanalyse. De resultaten van deze zelfanalyse zijn vervolgens besproken en geïnterpreteerd tijdens de analyse sessie. In deze bijeenkomst zijn Jordi Dekker (KNVB) en Thom van Berkel (NMC Bright) naar Berghem Sport gekomen om met afgevaardigden uit de jeugd (HO’s, trainers, coördinatoren) en het bestuur het gesprek aan te gaan. Hierbij is bepaald wat de huidige situatie is en wat de gewenste situatie is voor de drie gekozen thema’s.

Uiteindelijk is besloten om één specifiek thema op te pakken tijdens dit traject. Berghem Sport heeft ervoor gekozen om de recentelijk opgestelde spelprincipes beter in de praktijk te brengen, door een meer gestructureerd beleid te voeren voor het begeleiden en opleiden van kader.

Thom van Berkel legt uit: ‘Door in te zetten op het beter begeleiden van kader, kunnen we op korte termijn de spelprincipes naar de praktijk gebracht worden. Op de lange termijn kunnen trainers ook beter geholpen worden bij andere aspecten van het training geven, zoals pedagogisch handelen of nog beter training geven.’

‘Ik denk dat de verbetering van het kader leidt tot een hoger niveau van de trainers. Als er gestructureerder getraind wordt op de spelprincipes, zie je dat spelers zich hierdoor met veel plezier beter ontwikkelen’ aldus Niels de Visser, trainer JO14-1.

Ontwikkelplan voor de vereniging

Met behulp van een op maat gemaakt ontwikkelplan is tijdens de analyse sessie bepaald hoe het doel van het ontwikkeltraject kon worden bereikt. Gedurende het seizoen 2022/2023 is Berghem Sport actief aan de slag gegaan om de zeven stappen die leiden tot kaderbeleid in te vullen. Het gaat hierbij om de invulling van de volgende zeven stappen; werven, informeren, introduceren, begeleiden, ontwikkelen, doorstromen en uitstromen. De KNVB en NMC Bright hebben hierbij op verschillende manieren ondersteuning geboden. Dit gebeurde zowel ter plaatse, door ontwikkelsessies te organiseren, als op afstand door bijeenkomsten voor te bereiden en te helpen met uitwerken van deze bijeenkomsten. Tijdens de ontwikkelsessie waren meer dan 25 trainers (zowel van selectieteams als breedteteams) aanwezig om mee te denken over de invulling van hun eigen begeleiding. Berghem Sport ervaarde dat de externe blik van de KNVB en NMC Bright erg hielp om tot overeenstemming te komen.

‘De aanwezigheid van maar liefst 25 trainers heeft ervoor gezorgd dat er groot draagvlak is ontstaan over de manier waarop kaderbegeleiding vormgegeven gaat worden. Daarnaast sluit het hierdoor naadloos aan bij de behoefte van de trainers’ volgens Jordi Dekker.

Resultaat

Het Programma Voetbalontwikkeling heeft ook echt wat opgeleverd! Na de bijeenkomsten zijn verschillende mensen opgestaan om een rol te spelen in het kaderbeleid. Op dit moment zijn er 6 personen verantwoordelijk voor de kaderbegeleiding, in vergelijking met slechts 2 personen voorafgaand aan het Programma Voetbalontwikkeling. Het is aan hen om de verschillende stappen van het kaderbeleid te gaan implementeren in de praktijk. De eerste verbeteringen in de begeleiding van trainers zijn al zichtbaar. Daarnaast heeft het Programma Voetbalontwikkeling Berghem Sport veel energie gegeven voor de ontwikkeling van andere thema’s. Tijdens de evaluatie is afgesproken om eerst het kaderbeleid goed te verankeren en uit te rollen binnen de vereniging, voordat het volgende thema ontwikkeld gaat worden.

Al met al is Berghem Sport erg enthousiast over het Programma Voetbalontwikkeling. Volgens Tryfon Roelofs, Hoofd Opleiding bij Berghem Sport, heeft het Programma Voetbalontwikkeling aanzienlijk bijgedragen aan de vereniging: ‘Het Programma Voetbalontwikkeling heeft structuur, eenduidigheid en draagvlak binnen de vereniging gecreëerd op het gebied van het begeleiden en opleiden van kader. Het heeft nieuwe energie gegenereerd en heeft verschillende personen geïnspireerd om trainers in het komende seizoen bij te staan in hun ontwikkeling.’

Je eigen vereniging door ontwikkelen?

We kijken terug op een positieve samenwerking met Berghem Sport en zijn blij om te horen dat het Programma heeft bijgedragen aan de doorontwikkeling van de vereniging. Wilt u meer weten over wat het Programma Voetbalontwikkeling voor uw vereniging kan betekenen? Neem een kijkje op onze website of neem contact op via de onderstaande knop!