Amateurverenigingen volop in ontwikkeling: een overzicht (nov ’23)

Blogs door Steijn Kuppens

Sinds de vorige update op 30 oktober zijn de KNVB en NMC Bright weer bij verschillende verenigingen op bezoek geweest, om hen te helpen bij het door ontwikkelen van hun jeugdopleiding. Met dit artikel geven we jullie een overzicht in de energieke avonden bij de deelnemende verenigingen in het kader van het Kwaliteit & Performance Programma en het Programma Voetbalontwikkeling.

Op 31 oktober zijn Harm Zeinstra (NMC Bright) en Ab van der Velde (KNVB) samen op pad geweest naar Oldebroek. Zij zijn voor een hercertificering voor het Kwaliteit & Performance Programma langs geweest bij OWIOS. Tijdens de avond is een mooie aanzet gegeven voor de verdere ontwikkeling van het Jeugdvoetbalbeleidsplan.

Ook bij RKSV Wittenhorst heeft er vanuit het Kwaliteit & Performance Programma een avond plaatsgevonden, die zich richtte op een hercertificering. RKSV Wittenhorst heeft de ambitie uitgesproken om in de toekomst een regionale erkenning in ontvangst te mogen nemen. Leon Kingma (NMC Bright) en Jordi Dekker (KNVB) hebben deze vereniging daarom ook naast de ‘regionale lat’ gelegd. Voor nu is de vereniging nog lokaal beoordeeld, met het doel om de erkenning te behouden. Met behulp van verschillende adviezen gaat de vereniging hun best doen om tijdens een volgend traject te voldoen aan de eisen voor een status Regionale Jeugdopleiding. Deze uitgesproken ambitie was tekenend voor de aanwezigen tijdens de bijeenkomst. Enthousiast, welwillend en positief.

Naar aanleiding van de hercertificering op 6 november hebben Harm en Jan Kroes (KNVB) bij BFC Bussum voor de derde keer de status Regionale Jeugdopleiding toegekend aan deze vereniging. Harm en Jan waren erg onder de indruk van de Good Practice van BFC. Deze ging over het creëren van een goed pedagogisch klimaat, door middel van De Gouden Driehoek. Een mooi concept waardoor trainers, spelers en ouders gerichte competenties aangeleerd krijgen voor een optimaal ontwikkelklimaat.

In het kader van het Programma Voetbalontwikkeling stond tijdens de ontwikkelsessie bij Wijhe’92 de voetbalvisie centraal. Gedurende de avond werd het proces doorlopen om tot een speelwijze en visie op leren voetballen te komen. Samen met de betrokkenen van Wijhe’92 zijn Leon en Ab gekomen tot een eerste aanzet van de speelwijze en de visie op leren voetballen.

In de eerste week van november zijn Thom van Berkel (NMC Bright) en Jordi tweemaal aan de slag gegaan bij en met een vereniging uit de provincie Zeeland. Eerst was het de beurt aan WHS, waar een ontwikkelsessie voor het Programma Voetbalontwikkeling op de planning stond. Met een afvaardiging van 20 mensen, bestaande uit bestuur, trainers, coördinatoren en leiders, werd er ingezoomd op de missie en de visie van de club. Gezamenlijk is er een eerste aanzet gemaakt voor de koers van de komende jaren.

De andere vereniging uit Zeeland was JVOZ, waarbij opnieuw Thom en Jordi een indrukwekkende middag hebben gehad. JVOZ zit momenteel nog in het proces om te hercertificeren als Regionale Jeugdopleiding. Deze vereniging leidt hun jeugd op voor betaald voetbalorganisaties en Zeeuwse 1e elftallen, maar hebben zelf geen 1e elftal. Dit zorgt ervoor dat de jeugdopleiding van JVOZ een unieke positie heeft in het Nederlandse voetballandschap.

Een week later zijn Leon en Ab samen op pad gegaan naar KSV uit Heerhugowaard, om een audit te doen in het kader van het Kwaliteit & Performance Programma. KSV is een vereniging die in de lift zit. Dit blijkt wel uit het ledenaantal dat jaarlijks blijft stijgen. Het is dan ook een positieve vereniging die zich inzet om de ledenbetrokkenheid (nóg meer) te verhogen.

Op maandag 20 november zijn Thom en Ab bij vv Oosthuizen tijdens een ontwikkelsessie van het Programma Voetbalontwikkeling ingegaan op het thema Begeleiden & Opleiden van Kader. Vragen als ‘hoe ga je om met verschillende type trainers’ en ‘hoe pas je je kaderbeleid aan op de verschillende type trainers?’ stonden bij deze bijeenkomst centraal. Daarnaast is er dieper ingegaan op het nieuwe voetbalbeleidsplan dat momenteel wordt opgesteld door vv Oosthuizen. Hierin zijn we uiteraard ondersteunend. Al met al een avond met mooie ontwikkelingen.

Een review in het kader van het Programma Kwaliteit & Performance was de reden om langs te gaan bij vv Zeelandia Middelburg. Tijdens deze review kwamen thema’s als missie, visie en strategie expliciet naar voren. Het bleek tijdens de certificering in januari al dat deze club het goed voor elkaar heeft. We kijken dan ook met veel interesse naar de vervolgstappen. Bij deze review sloot, los van Thom, Jordi en René van Banen (KNVB), ook Rogier Veenstra (Hoofd Opleiding Excelsior) aan als externe expert.

Ten slotte heeft er op 30 november onder leiding van Leon en Ab een review plaatsgevonden bij vv Hellendoorn. Samen met de aanwezigheid van bestuursleden, coördinatoren, trainers en de Hoofd Opleiding is er een aanzet gedaan tot het maken van een periodisering. Het was een energieke avond waarbij er is gekeken naar zowel het voetbaltechnische aspect als de mentale en fysieke aspecten.

Verschillende verenigingen zijn ook beloond met een Good Practice. Deze artikelen lees je onder het kopje ‘Good Practice’ bij artikelen op de website van NMC Bright. Ben je ook betrokken bij een voetbalvereniging die zich wil ontwikkelen? Mogelijk is het Programma Voetbalontwikkeling of het Kwaliteit & Performance Programma wat voor jullie.

Kom hierover in contact met Steijn Kuppens.