Dit zijn de vergoedingen in het amateurvoetbal in 2023/’24

Nieuws door Harm Zeinstra

Wat verdient een trainer in het amateurvoetbal? Een hele relevante vraag voor verenigingen en trainers. Naast vergoedingen van voetbaltrainers zijn deze editie ook de vergoedingen van hoofden opleiding, keeperstrainers, verenigingsmanagers en futsaltrainers onderzocht. Wat is bijvoorbeeld de waarde van een diploma en in welke regio verdien je het meest als trainer? Dit en nog veel meer lees je allemaal in het nieuwe benchmarkrapport Vergoedingen Amateurvoetbal 2023/’24.

Het onderzoek volgt op de eerdere publicaties in 2016 en 2022. Harm Zeinstra van NMC Bright licht toe: ‘Omdat er continu vraag is naar deze resultaten leek het ons dit jaar waardevol om het onderzoek te herhalen. We hebben het onderzoek zelfs uitgebreid met meer functies binnen een vereniging.’

Aan het benchmarkonderzoek, in samenwerking met de KNVB, namen deze editie meer verenigingen deel dan ooit tevoren. De uitgezette vragenlijst is ingevuld door 548 amateurverenigingen van de zesde klasse tot en met de BetNation divisie (2e divisie). Ook is het futsal deze editie voor het eerst onderzocht. Het rapport geeft verenigingen landelijk én regionaal vergelijkingsmateriaal en biedt houvast aan trainers. In het rapport wordt gebruik gemaakt van brutobedragen als het gaat om de gevraagde vergoedingen.

Opnieuw stijging vergoedingen

In het benchmarkrapport van 2022 bleek al dat verenigingen meer uitgaven aan het gehele technisch kader dan in 2016. Toch geven 52% van de verenigingen die deelnamen aan het onderzoek dit seizoen opnieuw meer uit aan vergoedingen voor het gehele technische kader dan 2 jaar geleden.

Hoger speelniveau betekent meer vergoeding

Als het gaat om de vergoedingen voor trainers dan is het speelniveau hierin erg bepalend. Bij de senioren mannen valt te concluderen dat er meer wordt verdiend naarmate het speelniveau hoger is (dit geldt vanaf de 4e klasse of lager tot en met de 3e divisie). Een trainer in de 4e klasse of lager verdient jaarlijks gemiddeld € 7.804,-, waarbij een trainer in de 3e divisie gemiddeld € 27.367,- per jaar verdient.

Meer leden, meer vergoeding!

Bij een vereniging met een hoog ledenaantal krijgt de hoofdtrainer van het 1e elftal mannen over het algemeen goed betaald. Er kan geconcludeerd worden dat hoe hoger het aantal leden van een vereniging, hoe hoger het diploma van de hoofdtrainer van het 1e elftal mannen en hoe hoger de vergoeding voor deze trainer.

Voetbaltechnisch diploma wordt gewaardeerd

Zowel bij de jeugd (jongens en meiden), als bij de senioren wordt een voetbaltechnisch diploma gewaardeerd. Trainers met een hoger diploma verdienen over het algemeen meer dan trainers met een lager diploma. Zo verdient een jeugdtrainer in de bovenbouw bij de jongens met een UEFA A / VC4 diploma jaarlijks gemiddeld € 4.729,-, terwijl een trainer met een Junioren-/Pupillentrainer / VC1 in dezelfde categorie gemiddeld € 1.219,- per jaar verdient.

Nieuwe functies in het amateurvoetbal

In het benchmarkrapport 2023/’24 zijn ook de hoofden opleiding, de verenigingsmanagers en de futsaltrainers onderzocht. Een hoofd opleiding verdient gemiddeld € 4.458,- per jaar. Van alle hoofden opleiding heeft 25% een HO-diploma en 49,5% een trainersdiploma. Kijken we naar de verenigingsmanager, dan is deze functie inmiddels actief bij 14,2% van alle deelnemende verenigingen aan het onderzoek. Een verenigingsmanager verdient gemiddeld € 6.332,- per jaar. Dit bedrag is sterk afhankelijk van het aantal uur dat hij of zij werkzaam is. De uitwerkingen hiervan zijn terug te vinden in het benchmarkrapport. Verder geldt voor futsaltrainers in de zaal hetzelfde als voor trainers op het veld: hoe hoger het speelniveau, hoe hoger de vergoeding.

Verschillen tussen regio’s

Tot slot is er bij het verschil tussen de regio’s gekeken naar een gemiddelde vergoeding van de teamtrainers van elk standaardteam uit de verschillende categorieën (mannen, vrouwen, jeugd en meiden). Het landelijke gemiddelde daarvan kwam uit op een bedrag van € 1.806,- per jaar. In Limburg (regio 7) verdienen trainers gemiddeld 67,4% minder dan het landelijk gemiddelde. Als je een trainer bent die het voor de centen doet, kun je volgens dit onderzoek beter een vereniging in Zuid-Holland (+ 33,3% hoger dan gemiddeld) zoeken. Uit het vorige onderzoek kwam juist nog de regio Utrecht als best betaalde regio naar voren.

Lees hier het volledige ‘Benchmarkrapport Vergoedingen Amateurvoetbal’

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek? Neem dan contact op met Harm Zeinstra via hzeinstra@nmcbright.nl.