Good Practice DZC’68: Professionalisering van de vereniging

Good practices door Steijn Kuppens

DZC’68 heeft tijdens de hercertificering van het Kwaliteit & Performance programma in het seizoen 2022/’23 opnieuw de status Regionale Jeugdopleiding behaald. Tijdens dit proces hebben ze een Good Practice verdiend. De Good Practice is uitgedeeld op basis van het professionaliseren van de vereniging de afgelopen jaren.

De Good Practice van DZC’68

Tien Jaar geleden begon DZC’68 met het aanstellen van een manager breedtesport voor één dag in de week. Dit was het begin van het doel om de organisatie geleidelijk uit te breiden. Het bleek voor DZC’68 aanvankelijk niet mogelijk om direct over te gaan tot de uitbreiding van de organisatie. Pas nadat DZC’68 zich gericht had op het versterken van de basis van de organisatie, kon de Doetinchemse vereniging vervolgens de uitbreiding bewerkstelligen. Dit is gerealiseerd door de aanstelling van de managers voor prestatiesport, accommodatie en financiën. Door consequent keuzes te maken om meer budget vrij te maken voor deze professionalisering, heeft DZC’68 de organisatie langzaam maar zeker kunnen uitbreiden.

Het onderscheidende element van de Good Practice

Door het aanstellen van de managers en de samenwerking tussen deze managers is het DZC’68 gelukt om zich te ontwikkelen tot een steeds professionelere organisatie. Dit heeft de vereniging veel opgeleverd. Zo lukt het namelijk steeds beter om doelstellingen uit jaarplannen te realiseren. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de problemen waar veel clubs mee worstelen minder of niet voorkomen bij DZC’68. Voorbeelden van zaken die geen problemen opleveren, maar juist goed lopen bij DZC’68 zijn; het aanstellen van trainers en leiders voor alle elftallen, het verzorgen van voetbalaanbod voor alle leeftijden, het begeleiden van trainers van zowel prestatieteams als breedtesport en het faciliteren van goede randvoorwaarden (kleding, materiaal, schema’s, etc.). Daarnaast ziet DZC’68 relatief weinig uitstroom van trainers en worden trainers veelvuldig begeleid, door de managers breedtesport en prestatiesport. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van spelers. De aanstelling van vier managers die allen verantwoordelijk zijn voor een eigen tak binnen de vereniging, is uniek en inspirerend in het voetballandschap. Het zorgt er daarnaast voor dat andere vrijwilligers tijd vrij hebben voor nieuwe maatschappelijke projecten. Hierdoor verdiend DZC’68 een Good Practice met betrekking tot de inrichting van de organisatie van hun jeugdopleiding en vereniging.

Wat is een Good Practice?

Een Good Practice is een project binnen het Kwaliteit & Performance Programma gericht op een bepaald thema waar een club in uitblinkt. Het doel van de Good Practice is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding en het beter opleiden van (meer) jeugdspelers. De Good Practice dient onderscheidend te zijn, moet in de afgelopen jaren aantoonbare resultaten hebben behaald voor het beter opleiden van (meer) jeugdspelers en moet geborgd zijn in het (jeugd)beleid. De Good Practice kan worden toegekend aan iedere vereniging die deelneemt aan het Kwaliteit & Performance Programma en het Programma Voetbalontwikkeling.

Voor meer Good Practices, lees hier verder!