Amateurverenigingen volop in ontwikkeling: een overzicht (feb – mrt ’24)

Blogs door Steijn Kuppens

Sinds de vorige update 19 februari 2024 zijn de KNVB en NMC Bright weer bij verschillende verenigingen op bezoek geweest, om hen te helpen bij het (door)ontwikkelen van hun jeugdopleiding. Met dit artikel geven we jullie een overzicht van de verschillende avonden bij de deelnemende verenigingen in het kader van het Programma Voetbalontwikkeling en het Kwaliteit & Performance Programma.

Programma Voetbalontwikkeling in februari

De eerste bijeenkomst in februari was bij Veendam 1894. Leon Kingma (NMC Bright) en Ab van der Velde (KNVB) gingen samen op pad voor een ontwikkelsessie. Tijdens de avond zijn de stappen doorlopen om te komen tot een speelwijze en een visie op leren voetballen. Er zijn veel gesprekken gevoerd over de richting waar Veendam naartoe wil in de komende jaren. Dit moet leiden tot een onderdeel van het vernieuwde jeugdvoetbalbeleidsplan.

Op 7 februari stond er een review op de planning bij MMC Weert. Thom van Berkel (NMC Bright) en Jordi Dekker (KNVB) gingen aan de slag met in totaal zo’n 30 trainers die aanwezig waren. De focus lag deze avond op het thema speelwijze en richtlijnen bij wedstrijden en trainingen. Gezamenlijk hebben zij een eerste versie van de opleidingsvisie ontwikkeld. MMC Weert laat na afloop weten: ‘Bedankt voor de top begeleiding! Jullie zijn goud voor het voetbal’.

Een ruime week later zijn Harm Zeinstra (NMC Bright), Leon Kingma en Jan Kroes (KNVB) op bezoek geweest bij SDW voor een analysesessie. De focus lag tijdens deze avond op het identificeren van onderdelen, die ontwikkeld kunnen worden als toevoeging aan het ‘jeugdplan’ van SDW.

Bij Sv Hector hebben Leon Kingma en Ab van der Velde, samen met de vereniging, een start gemaakt met het Programma Voetbalontwikkeling. Dit moet gaan leiden tot een vernieuwd jeugdvoetbalbeleidsplan. Leon Kingma laat weten; ‘De aanwezigen waren ontwikkelgericht en enthousiast om een start te gaan maken’.

Op 26 februari hebben Leon Kingma en Jordi Dekker een ontwikkelsessie gedraaid bij RKSV Juliana Mill. Samen met zowel bestuursleden als trainers is er een mooie aftrap gemaakt voor verdere ontwikkelingen.

Op diezelfde 26 februari stond er ook een ontwikkelsessie gepland bij sv Odijk. Hier waren Thom van Berkel en Jan Kroes de aanwezigen. Er was een betrokken kader vanuit de vereniging en er werd samen richting bepaald voor de komende periode, met betrekking tot de richtlijnen voor en het begeleiden van trainers.

Programma Voetbalontwikkeling in maart

Het Programma Voetbalontwikkeling ging in maart van start met ontwikkelsessie bij vv Tricht. Thom van Berkel en Jordi Dekker gingen samen met de vereniging aan de slag om de opleidingsvisie van vv Tricht op papier te zetten. Het is nu taak aan de vereniging om deze opleidingsvisie verder uit te werken en te toetsen onder hun trainers.

Op maandag 18 maart was het bij MVC’19 tijd voor een ontwikkelsessie. Deze moest leiden tot zowel de pedagogische uitgangspunten als de voetbaltechnische uitgangspunten voor trainingen en wedstrijden. Een avond waar veel is besproken en de koppeling met de praktijk is gezocht door de beschreven uitgangspunten naast een training te houden. Onder leiding van Leon Kingma, Jordi Dekker en Maurice Voestermans (MVO) werd het een geslaagde avond.

Een dag later mochten Thom van Berkel en Ab van der Velde op bezoek bij vv Beuningse Boys. Er stond een analysesessie op de planning om richting te bepalen voor de komende periode. Met een betrokken gezelschap werd besloten dat de focus komt te liggen op het opstellen van een technisch beleidsplan, het verbeteren van de organisatie en het begeleiden en opleiden van kader.

De laatste sessie in maart was een ontwikkelsessie voor Leon Kingma en Ab van der Velde bij Sporting Krommenie. De avond stond in het teken van het komen tot gewenst gedrag van trainers/coaches en ouders tijdens het trainings- en wedstrijdtraject en tijdens ontwikkelgesprekken. Dit aan de hand van de drie pedagogische basisbehoeftes: autonomie, binding & competentie.

Kwaliteit & Performance Programma in februari

Maandag 19 februari stond in het teken van de Review bij sv Huizen. De vereniging heeft, na enkele moeilijke jaren, de weg omhoog ingeslagen met een beleid gericht op het opleiden van eigen spelers voor het eerste elftal. Tijden de review stond het doorontwikkelen van het beleid en toepassen ervan centraal. Via een open gesprek en inspirerende voorbeelden gaat sv Huizen aan de slag met verdere ontwikkeling.

In dezelfde week zijn Thom van Berkel en Jordi Dekker op bezoek geweest bij RKVV JEKA voor een audit op regionaal niveau. Samen met een betrokken groep mensen vanuit de vereniging werd de audit gedaan. Tijdens de avond werd er ook een Good Practice uitgedeeld aan de vereniging, hierover later meer. RKVV JEKA zit nu in het proces van afronding en het aanleveren van enkele eisen. Mooie ontwikkelingen bij een mooie club!

Bij de review van FC Ommen, waar Harm Zeinstra en Ab van der Velde aanwezig waren, stond breed motorisch ontwikkelen centraal. Trainer Thomas Tijhuis van partnerclub FC Twente/Heracles Academie nam de vele aanwezigen mee in de achtergrond, keuzes en toepassing in de Academie. Daarna ging FC Ommen actief aan de slag om de eerste stappen te zetten om breed motorisch ontwikkelen toe te kunnen passen in hun eigen opleidingsprogramma.

Kwaliteit & Performance Programma in maart

De eerste sessie van maart was een auditsessie bij CVV Berkel. Thom van Berkel en Jan Kroes gingen aan de slag met de vereniging die al eens eerder had deelgenomen aan het Programma Voetbalontwikkeling. Bij deze club zijn er veel ontwikkelingen gaande en is er veel aandacht voor het meiden voetbal.

Op dinsdag 12 maart zijn Leon Kingma en Ab van der Velde bij HHC Hardenberg geweest, voor een hercertificering voor het Kwaliteit & Performance Programma. HHC Hardenberg is druk geweest met veel ontwikkelingen in de afgelopen drie jaar. Dit was ook terug te zien in de al ontwikkelde beleidsstukken. Aankomende maanden zal bij HHC in het teken staan van het behalen van de regionale status.

Maandag 25 maart gingen Harm Zeinstra en Jan Kroes op bezoek bij HBS Craeyenhout. Deze Haagse vereniging gaat voor een derde keer op voor een status Regionale Jeugdopleiding. Via verdiepende gesprekken met de hoofd opleiding, technisch coördinator bovenbouw en de voorzitter van de technische commissie jeugd ontstond er een mooie ontwikkelgerichte avond.

Good Practice

Verenigingen kunnen ook beloond worden met een Good Practice. Deze artikelen lees je onder het kopje ‘Good Practices’ bij artikelen op de website van NMC Bright. Ben je ook betrokken bij een voetbalvereniging die zich wil ontwikkelen? Mogelijk is het Programma Voetbalontwikkeling of het Kwaliteit & Performance Programma wat voor jullie.

Kom hierover in contact met Steijn Kuppens.