Impactgestuurde clubondersteuning (H1)

Blogs door Jorrit Smit

Sportclubs zijn fantastisch: ze brengen mensen in beweging én verbinding. Daarom is het zonde dat we impact missen met de huidige clubondersteuning. In een compact vijfluik delen we hoe je meer doelgroepen bereikt door slimmer in te spelen op de uitdagingen van sportclubs. Wij noemen dit impactgestuurde clubondersteuning. Vandaag hoofdstuk 1 van in totaal vijf hoofdstukken over onze visie op impactgestuurde clubondersteuning met een inleiding op onze drie ‘impactboosters’ waarmee we doelgroepen slimmer willen bereiken.

Hoofdstuk 1: We doen de verkeerde dingen bij de verkeerde clubs

Waarom we met onze huidige clubondersteuning impact missen. Clubondersteuners werken hard maar bereiken te weinig

Met de ondersteuning van sportclubs worden heel veel mooie dingen bereikt. Maar tegelijk zul je als clubondersteuner veel van onze observaties herkennen:

  • Lage opkomst bij sportcafés en workshops voor clubs, vaak dezelfde gezichten.
  • Ondersteuning valt stil doordat clubs geen mensen kunnen mobiliseren.
  • De winst op de club verdampt zodra de ondersteuning stopt.
  • Clubs steunen op een paar kartrekkers en zijn daardoor kwetsbaar.
  • Voor extra inzet op GALA-thema’s ervaren clubs weinig ruimte.
  • Er wordt vooral gevraagd om ‘handjes’, om het hoofd boven water te houden.
  • Ondertussen worden veel doelgroepen niet bereikt met het huidige sportaanbod.

Samengevat: Je doet als clubondersteuner ongelofelijk je best, maar het voelt als schieten met hagel en dweilen met de kraan open

Dit geeft een onbevredigend gevoel. Het klinkt gek, maar wij geloven dat we soms té veel inspelen op hulpvragen van clubs. In dit essay leggen we uit waarom dit beperkend werkt. En hoe we méér bereiken als we ook denken vanuit de behoefte van onze doelgroepen. Dit noemen wij impactgestuurde clubondersteuning.

Figuur 1.1 impactgestuurde clubondersteuning

Drie impactboosters voor een hoger maatschappelijke rendement

In dit essay van vijf hoofdstukken beschrijven we drie ‘impactboosters’ die het effect en maatschappelijke rendement van de clubondersteuning versterken. In dit inleidende hoofdstuk alvast een korte vooruitblik.

Impactbooster 1: prioriteit geven aan clubs met extra maatschappelijk potentieel.
Krachtige clubs vinden de weg naar ondersteuning meestal wel. Anders is dit bij clubs waar een handjevol kartrekkers zo druk is dat ze geen tijd ervaren om naar workshops te gaan. Of om (gratis!) begeleidingstrajecten te starten. Deze clubs kunnen wel heel belangrijk zijn om onze doelgroep te bereiken. Dit noemen wij ‘focusclubs. Zie figuur 1.2: op zoek naar de clubs linksboven, die vanwege hun locatie of aanbod extra relevant zijn voor onze doelgroep. Hierover gaat hoofdstuk 2!

figuur 1.2 Impactgestuurde clubondersteuning

Impactbooster 2: clubs stimuleren om hun aanbod aantrekkelijker te maken.
Slechts 24% van de Nederlanders sport als lid bij een vereniging en 19% als klant bij een ondernemende sportaanbieder (bron: Zo Sport Nederland, NOC*NSF, 2023). Het aanbod van sportclubs sluit slechts bij een beperkt deel van de bevolking aan. Dit moet anders als we meer mensen en specifieke doelgroepen in beweging willen krijgen. Zie figuur 1.2: clubs naar boven bewegen, door hun aanbod aantrekkelijker te maken. Hierover gaat hoofdstuk 3!

Impactbooster 3: erkennen dat zelfredzaamheid niet altijd realistisch is.
Zelfredzaamheid is het ideaalbeeld in de huidige clubondersteuning. Vrijwel alle interventies zijn coachend van aard: we leren clubs vissen, in plaats van ze vis te geven. Dit veronderstelt een zeker ontwikkelvermogen bij clubs. Het zou enorm helpen als we dit ideaalbeeld soms loslaten en bij uitzondering ook een vette vis kunnen uitdelen. Zie figuur 1.2: sommige clubs hebben intensieve ondersteuning nodig om naar rechts te bewegen. Hierover gaat hoofdstuk 4!

Schaarse ondersteuningsmiddelen doelgerichter inzetten

Impactgestuurde clubondersteuning helpt om keuzes te maken, want tijd en middelen zijn altijd schaars. Bij welke clubs ga je persoonlijk op bezoek en waar investeer je de meest kostbare interventies? Voor optimale impact kun je de boosters het beste integraal toepassen. Zo kun je niet álle zwakkere clubs intensief ondersteunen (booster 3). Daarvoor wil je weten bij welke clubs de potentie het grootst is (booster 1). En je bereikt met deze clubs het meest als ze iets aanbieden waarmee ze jouw doelgroep daadwerkelijk in beweging krijgen (booster 2).

Intensieve ondersteuning voor clubs die jouw doelgroep in beweging kunnen krijgen
Als we de drie impactboosters combineren komen we tot de kern van impactgestuurde clubondersteuning: intensieve ondersteuning voor clubs die jouw doelgroep in beweging kunnen krijgen. In hoofdstuk 5 beschrijven we hoe je hiermee aan de slag kunt!

Casus: De meiden uit wijk Ringwade
In ieder hoofdstuk worden ter illustratie de meiden uit het fictieve Ringwade erbij gehaald, een wijk met een lage sociaaleconomische positie. De meiden zijn 13-18 jaar en sporten en bewegen veel minder dan de jongens in dezelfde wijk en de meiden in andere wijken. In de volgende hoofstukken van dit essay verkennen we wat sportclubs en clubondersteuners voor hen kunnen betekenen. Het is een samengestelde casus, waarbij we good practices uit verschillende begeleidingstrajecten combineren.

In het volgende hoofdstuk lees je waarom de ene club nóg relevanter is dan de ander..

Dit essay van NMC Bright is samen met Gersom Smit geschreven voor professionals die sportclubs ondersteunen en sportbeleid formuleren, bijvoorbeeld binnen een gemeente, regio of bond. Wil je ná dit vijfluik (gratis) het complete essay ontvangen + een uitnodiging voor ons inspiratie-event, laat het ons dan weten via een berichtje naar Jorrit Smit via onderstaande knop.