Impactgestuurde clubondersteuning H5

Blogs door Jorrit Smit

Sportclubs zijn fantastisch: ze brengen mensen in beweging én verbinding. Daarom is het zonde dat we impact missen met de huidige clubondersteuning. In een compact vijfluik delen we hoe je meer doelgroepen bereikt door slimmer in te spelen op de uitdagingen van sportclubs. Wij noemen dit impactgestuurde clubondersteuning. Vorige weken las je de hoofdstukken 1 t/m 4 over de verschillende impactboosters. Vandaag hoofdstuk 5, waarin we je meenemen in drie stappen richting meer impact, van in totaal vijf hoofdstukken over onze visie op impactgestuurde clubondersteuning. 

Hoofdstuk 5. Aan de slag met impactgestuurde clubondersteuning

Hoe je stap voor stap kunt werken aan meer impact met sportclubs

Een andere manier van denken en werken

Impactgestuurde clubondersteuning vormt een aanvulling op de bestaande aanbod- en vraaggestuurde aanpak. Sportclubs zijn hierbij geen doel op zichzelf. Ze werken en profiteren als gelijkwaardige partners mee bij het bereiken van specifieke doelgroepen. In figuur 5.1 de drie ‘impactboosters’ die de kern vormen van deze aanpak.

De drie impactboosters (uitgewerkt in de hoofdstukken 2, 3 en 4) kan je pragmatisch inzetten, om de effectiviteit van je clubondersteuning te vergroten. Nog krachtiger is het om ze integraal toe te passen, zodat je op de juiste locaties, met de juiste ondersteuning het juiste sportaanbod ontwikkelt voor jouw doelgroep.

”Op de juiste locaties, met de juiste ondersteuning het juiste sportaanbod ontwikkelen voor jouw doelgroep”

In drie stappen naar meer impact

Om integraal de slag te slaan richting impactgestuurde clubondersteuning helpt het om een kartrekker te hebben. Idealiter iemand met een sterk netwerk van beleidsmakers, bonden, sportserviceorganisatie en partners in het sociaal domein. Deze kartrekker kan samen met het netwerk de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: de doelgroep en behoeften vaststellen
 • Betrek beleidsmakers. Haak aan op hun doelen en doelgroepen. Dit vereenvoudigt en legitimeert je focus en versterkt de samenwerking.
 • Specifieer de doelgroep. Je kunt niet gericht (samen)werken met vage doelen (‘meer bewoners laten bewegen’). Baken bijvoorbeeld af leeftijd, geslacht, postcode of inkomen en formuleer concrete doelstellingen.
 • Bepaal de hotspots: kansrijke locaties om de doelgroep te bereiken. Gebruik data over beweegachterstanden, gezondheidsproblemen, armoede, etc.
 • Betrek en bevraag de doelgroep. Dit geeft inzicht in populaire sporten, drijfveren, handige tijdstippen, vervoersmogelijkheden, etc. Ook bouw je zo gelijk een relatie met ze op.
Stap 2: focusclubs selecteren en benaderen
 • Zoek de focusclubs in de hotspots. Beperk je niet tot verenigingen, want een vechtsportcentrum, dansschool of informele hardloopgroep kan ook waardevol zijn. Bevraag hiervoor de partners die actief zijn in de hotspots.
 • Gebruik bestaande ingangen. Clubs zijn vaak lastig te bereiken. Haak aan op partners die al een relatie hebben, zoals de sportbond of een buurtsportcoach.
 • Wijs per focusclub één accounthouder aan, die het contact met de club onderhoudt, die de partners betrekt en die alle acties op elkaar afstemt.
 • Benader clubs met een aantrekkelijk plan. Verdiep je in de club, de doelgroep, initiatieven in de wijk, potentiële partners, mogelijke ondersteuning, etc.

”Wees royaal voor de clubs, je hebt ze nodig om jouw doelen te bereiken”

Stap 3: samen aantrekkelijk aanbod creëren
 • Formuleer samen doelen en een actieplan. Wat gaan we waar, wanneer en met wie aanbieden? Sluit waar mogelijk handig aan op bestaand sportaanbod.
 • Meet de ontwikkelkracht van de club. Gebruik ook hiervoor de partners: welke ervaringen hebben zij met een club? In figuur 5.3 vind je een voorzet welke ondersteuning past bij welke situatie.
 • Combineer de beschikbare ondersteuning. Breng de inzet en middelen van bijvoorbeeld de bond, een buursportcoach en een jongerenwerker samen in het actieplan. Zo versterk je elkaar en hoeft een club niet zelf te ‘shoppen’.
 • Wees royaal. Je hebt de clubs nodig om jouw doelen te bereiken. Dus laat ze meeprofiteren, neem kosten voor materialen voor je rekening, spreek af op momenten die goed uitkomen voor de club, etc.

Samen de potentie van sportclubs benutten

Met deze impactgestuurde aanpak halen we clubondersteuning uit het isolement waar het vaak in verkeerd. In plaats van ad hoc pleisters plakken bij sportclubs die om hulp vragen, verbinden  we de krachtige positie van sportclubs, de prioriteiten van de beleidsmaker en de slagkracht van de ondersteuners. Samen realiseren we aantrekkelijker sportaanbod voor onze doelgroep en meer stabiliteit voor onze sportclubs!

Samenvattend kader
 • Impactgestuurde clubondersteuning vormt een aanvulling op de bestaande aanbod- en vraaggestuurde aanpak.
 • Een sportclub werkt en profiteert als gelijkwaardige partner mee aan het bereiken van specifieke doelgroepen.
 • Voor optimale impact pas je de drie impactboosters integraal toe: op de juiste locaties met de juiste ondersteuning het juiste aanbod creëren.
 • Cruciaal is om samen op te trekken met andere clubondersteuners en partners in het sociaal domein.
De meiden uit wijk Ringwade

In ieder hoofdstuk keken we ter illustratie naar het fictieve Ringwade, een wijk met een lage sociaaleconomische positie. Het doel was om de sociaal-maatschappelijke positie van de meiden van 13-18 jaar in deze wijk te versterken. Sport werd daarvoor gezien als kansrijk middel. Vanuit impactgestuurde clubondersteuning werd dit in gang gezet:

 • De hotspot waarin deze meiden het beste kunnen worden bereikt werd vastgesteld.
 • De voetbalclub die al met jongensvoetbal actief was in dit gebied werd geënthousiasmeerd om zich actief in te zetten voor meiden.
 • Op basis van gesprekken met meiden uit de doelgroep werd het concept van instuiftrainingen ontwikkeld, met veel flexibiliteit en afwisseling.
 • Er werd een gezamenlijk doel geformuleerd om binnen 2 jaar minimaal 30 meiden als trainingslid te verbinden aan de club.
 • Andere sportclubs werden betrokken voor gasttrainingen, om de afwisseling en kans op doorstroom naar een club te vergroten.
 • Bij een jongerenwerker in de wijk konden uren worden vrijgemaakt om de club en de doelgroep hierbij uitvoerend te ondersteunen.

Dit essay van NMC Bright is samen met Gersom Smit geschreven voor professionals die sportclubs ondersteunen en sportbeleid formuleren, bijvoorbeeld binnen een gemeente, regio of bond. Wil je ná dit vijfluik (gratis) het complete essay ontvangen + een uitnodiging voor ons inspiratie-event, laat het ons dan weten via een berichtje naar Jorrit Smit via onderstaande knop.