Kwaliteit & Performance Programma Betaald Voetbal

De KNVB en NMC Bright werken al jarenlang intensief samen om clubs te helpen de kwaliteit van hun opleidingen te waarborgen en te verbeteren. Het Kwaliteit & Performance Programma is in de loop van de jaren meegegroeid met de ontwikkeling van de opleidingen. Hierdoor is het accent nu volledig komen te liggen op het samen met de club ontwikkelen en verbeteren van de opleidingen.

Het huidige Kwaliteit & Performance Programma kent de volgende uitgangspunten:

 • Minder nadruk op controleren, meer accent op ontwikkelen en verbeteren
 • Meer aandacht voor het vormgeven van de eigen visie van de club
 • Licentie-eisen met keuzes voor clubs
 • Constante advisering en monitoring door KNVB & NMC Bright
 • Sturen op output
 • Belonen van rendement

NMC Bright is de partner van de KNVB in het helpen van clubs in het betaalde voetbal om de kwaliteit van hun opleidingen te waarborgen en te verbeteren

De review geeft je de kans om meer de diepte in te gaan met een aantal experts op onderdelen die je in grote lijnen zelf kiest. Echte experts leggen dat wat je doet nog eens een keer op topniveau langs de meetlat.

Hoofd Jeugdopleiding
Betaaldvoetbalorganisatie

We ondersteunen clubs door:

 • Jaarlijks de kwaliteit en het rendement in kaart te brengen met behulp van data-analyse;
 • Tweejaarlijkse reviews aan te bieden waarin het beleid, de praktijk of specifieke thema’s positief-kritisch onder de loep genomen worden;
 • Clubs te helpen bij de follow-up van de aanbevelingen uit de review (ontwikkelen & monitoren);
 • En met elkaar voortdurend kennis te delen en te ontwikkelen.

Het uitgangspunt is om hierbij altijd aan te sluiten bij de strategie, visie en context van de club.

ONTVANG DE BROCHURE K&P PROGRAMMA VOOR JEUGDOPLEIDINGEN BETAALD VOETBAL

In de brochure lees je alle informatie over het Kwaliteit- en Performance Programma.

  Bedankt! Je ontvangt nu de PDF die zojuist per mail is toegestuurd.