Inschrijven

Welkom op de inschrijvingspagina voor de selectietoets van onderbouw tennisscholen, onderdeel van het certificeringsnetwerk voor tennisscholen van de KNLTB.

De inschrijving sluit op 17 maart 2019, waarna wordt gestart met de selectieprocedure. Geïnteresseerde onderbouw tennisscholen wordt echter gevraagd eerst bijgaand stroomschema te doorlopen om te bepalen of de school in aanmerking komt voor het certificeringstraject. Een tennisschool die op alle vragen in het schema ‘ja’ kan antwoorden, kan zich via onderstaande link inschrijven.

Inschrijving selectietoets onderbouw tennisscholen.

Tijdens de inschrijving wordt door middel van een selectietoets gevraagd nadere informatie te verstrekken over onderwerpen als spelers, het technisch kader, trainings- en wedstrijdprogramma, de accommodatie en samenwerking.

Op basis van die toets bepaalt een certificeringscommissie welke tennisscholen het certificeringstraject mogen vervolgen. De commissie bestaat uit: Jacco Eltingh (technisch directeur KNLTB), Marcel Vos (Bondscoach KNLTB), Alex Reijnders (Technisch manager KNLTB), Kelvin Nieberg (Prestatiemanager KNLTB), Eric Wilborts (Bestuurslid Toptennis KNLTB), Nick Veenbrink (auditor NMC Bright) en Wouter Kuperus (auditor NMC Bright).

In bijgaand stroomschema wordt verwezen naar het Meerjaren Opleidingsplan Tennis’ en Visie Ouderbeleidvan de KNLTB die via deze links op te vragen zijn.